СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Студентска информация

Семинари и дискусии

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Варненският свободен университет налага нови подходи и модерни форми на обучение
 Facebook

Варненският свободен университет налага нови подходи и модерни форми на обучение22.11.2016 / 11:29 - citybuild.bg

За това разказват проф. Уйлям О’Брайън, арх. Весела Вълчева-Макгий и доц. Милена Кичекова.

 

 

В началото на ноември Варненският свободен университет организира майсторски клас „Устойчивото строителство - двигател за иновациите в строителния сектор". За това какви са най-интересните изводи от него и как ще продължи партньорството между университета и учени и експерти от световна величина в рамките на новостартиращата магистърска програма „Стратегии за устойчиво строителство и иновации" от университета разговаряха с проф. Уйлям О'Брайън, арх. Весела Вълчева-Макгий и доц. Милена Кичекова.  

 

Проф. Уйлям О'Брайън е лидер в сферата на изготвянето на устойчиви стратегии за корпоративни клиенти, преподавател в университетите Харвард и Кларк и директор на магистърската програма „Стратегии за устойчиво строителство и иновации" във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър"

 

Професор О'Брайън, кои са трите най-важни неща, които студентите и представителите на бизнеса трябва да знаят за устойчивостта като стратегически модел?

 

Според „Харвард бизнес ревю", устойчивостта е иновация в бизнеса. Корпорациите, които изменят бизнес модела си в устойчив, които разглеждат своите оперативни дейности от гледна точка не само на финанси, но и на социален и екологичен отпечатък, имат водещи позиции на пазара и са конкурентноспособни на фона на предизвикателствата на несигурната политическа и икономическа среда.

 

Какви са впечатленията Ви от срещата със студентите на Варненския свободен университет в рамките на майсторския клас "Устойчивото развитие - двигател за иновациите в строителния сектор"?

 

Това са едни прекрасни млади хора, с високи очаквания за иновативен подход към образованието. Не само в България, а дори и в Харвард и Кларк - университетите, в които преподавам, академичните програми често изостават спрямо това, което се случва на пазара. Студентите споделиха с нас повишения си интерес по темата, както и това, че имат много материал за размисъл след проведения майсторски клас. Чест прави на Варненския свободен университет работата в посока налагане на нови подходи и модерни форми на обучение. В този смисъл наистина съм поласкан от поканата да бъда в този университет.

 

Как оценявате формата „майсторски клас", намирате ли подобен модел на обучение за устойчив?

 

Майсторският клас обикновено представлява начална част от по-мащабна картина. Варненският свободен университет в сътрудничество с Българския съвет за устойчиво развитие (BGBC) ни покани да направим този клас с цел да се добие представа, от една страна, за интереса на студентите по темата, а от друга страна - това да представлява началото на новата магистърска програма „Стратегии за устойчиво строителство и иновации", която да повиши знанията и уменията на бъдещи кадри свързани със строителния сектор. За мен е чест да приема поканата да бъда директор на тази програма и с нетърпение очаквам следващите си срещи с българските студенти.

 

Арх. Весела Вълчева-Макгий е председател на Българския съвет за устойчиво развитие (BGBC) и консултант по сертифициране на сгради с дългогодишен международен опит, един от преподавателите в  магистърската програма „Стратегии за устойчиво строителство и иновации" във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър".

 

Арх. Макгий, защо е необходим „холистичен" подход по отношение на сградите?

 

Сградата е като организъм - за да поддържа оптимални качества и да има дългосрочен и здравословен живот, е необходимо да се разглежда от всички аспекти по време на проектиране, строителство и експлоатация. Това включва взимане под внимание на параметрите за енергийна ефективност, стратегии за спестяване на вода, съдържание и произход на строителните материали, качеството на вътрешната среда, както и процесите по време на строителство. Всички тези компоненти влияят върху качеството и жизнения цикъл на една сграда и само когато се вземе цялостната картина, може да се оптимизира наистина потенциалът на сградата, така че тя наистина да представлява качествена среда за своите обитатели.

 

Какво налага въвеждането на стандарти в сферата на устойчивостта, валидни за българските фирми от строителния сектор?

 

Стандартите за устойчиво проектиране и строителство са важно изискване от страна на все повече инвеститори. За момента у нас това ясно се забелязва при по-големите обекти с търговско и обществено предназначение. Като консултант на над 10 сертифицирани или в процес на сертифициране обекти, в България, мога да кажа, че българските фирми от строителния сектор са недостатъчно подготвени за критериите, които налагат международните стандарти за устойчиво строителство. Това представлява огромна възможност за развитие в строителния бранш.

 

Как бизнесът, неправителствените организации и университетите могат да си партнират в областта на устойчивото строителство?

 

Има много начини за успешно партньорство между различните сектори. Неправителствените организации внасят конкретна експертиза по определени важни предизвикателства, бизнесът предлага иновативни решения чрез нови продукти и технологии, докато висшите училища имат  възможност да образоват бъдещи експерти как да са адекватно подготвени да боравят с тях.

 

Едно от най-честите оплаквания на бизнеса в България е, че липсват квалифицирани кадри. Ако се постигне стратегическо партньорство, една неправителствена организация като BGBC например може да послужи за връзка между университетите и бизнеса. Ние можем да подпомогнем университета да подготви кадри, които да отговарят на нуждите на бизнеса. Така след завършването си студентите могат веднага да намерят работа. Това ще се опитаме да направим и в новата магистърска програма „Стратегии за устойчиво строителство и иновации", която реализираме съвместно с Варненския свободен университет.

 

Доц. д-р инж. Милена Кичекова е ръководител катедра „Строителство на сгради и съоръжения"към Архитектурния факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър"

 

Доц. Кичекова, кои са конкурентните предимства на новата магистърска програма „Стратегии за устойчиво строителство и иновации"?

 

Идеята за тази магистърска програма възникна през последните години на база на новите предизвикателства, които съвременните градове поставиха пред цялото общество, а именно предимствата на устойчивите градове в икономически, социален и екологичен план. Също така принос за тази наша идея има и дългогодишното ни партньорство с BGBC, както и срещата ни с проф. Уйлям О'Брайън, който прие да бъде директор на новата магистърска програма. Тя ще обхваща широк спектър от знания, умения и компетентности, свързани с устойчивото планиране и строителство, стратегическото управление и иновациите в сектора. В този смисъл това е една интердисциплинарна програма, в която ще се включат и международни експерти. По този начин ще се опитаме да съберем опита и добрите практики на различни международни строителни и архитектурни школи.

 

Как ще бъде организирано обучението в новата магистърска програма?

 

В програмата ще могат да се обучават хора от различни професионални направления, защото нашата цел е да дадем едно по-широко тълкувание на понятието устойчиво строителство - не само от гледна точка на самия процес на строителството, но и на връзката му с планирането, проектирането, производството и съдържанието на материалите, управлението на фирмите. Идеята ни е да популяризираме философията за устойчивост.

 

Магистърската програма ще бъде с продължителност 2 семестъра, като стартът ще бъде даден в края на месец февруари 2017 г. с пилотен проект за саниране и сертифициране на сграда-паметник на културата във Варна. Проектът ще реализираме с подкрепата на общината и повечето от големите строителни фирми в града. 

 

Интервютата са предоставени от Десислава Тончева - експерт "Връзки с обществеността" във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър".

 

 
още от Новини

още от Интервюта