СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Водопроводната мрежа в София често се изгражда на парче
 Facebook

Водопроводната мрежа в София често се изгражда на парче25.02.2021 / 09:30 - CityBuild.bg

Този проблем е особено явен в неурбанизираните територии.

 

 

Водопроводната система на Столична община обслужва 100% от населението. По данни на "Софийска вода" АД общата ѝ дължина към декември 2020 г. е 3699 км. Язовир "Искър" осигурява водоснабдяването на около 80% от територията на СО, а язовир „Бели Искър" - на около 20% от нея. 

 

Съществуващите водоизточници са достатъчни, за да осигурят водоснабдяването на общината през следващите 20 години. Въпреки това трябва да се изследват възможностите за алтернативно водоснабдяване. За подобряване на водния баланс могат да се разгледат вариантите за водочерпене и използване на подземни води, термоминералните води и оборотното използване на вода.   

 

Контролът на качеството на питейната вода се извършва както от "Софийска вода" АД, така и от РЗИ София чрез постоянен и периодичен мониторинг в 226 пункта за пробонабиране. Качеството на водата, подавана за задоволяване на питейно-битовите нужди, е добро. Рядко се наблюдават отклонения от нормативните изисквания. 

 

Разпределителната мрежа за питейна вода в СО се нуждае от мащабна реконструкция или рехабилитация. Тя е развивана и разширявана едновременно с разрастването на града и значителна част от нея е изградена преди 1999 година. По данни на „Софийска вода" към 2018 г. почти 50% от мрежата е съставена от стомана и етернит. Тези материали, полагани основно до 80-те години на миналия век, не са достатъчно качествени и имат кратък експлоатационен срок.    

 

Бързите темпове на строителство на нови сгради води до стихийно разрастване на водоснабдителната система, без да се спазва принципът на сключеност на мрежата на СО, възприет при изграждането й. Водопроводната мрежа често се изгражда на парче при реализацията на отделни инвестиционни проекти, като този проблем е особено явен в неурбанизираните територии. 

 

Пълният анализ на тема "Водоснабдяване" с графики и карти можете да видите на интернет страницата на Програма за София.

 

 

Анализът е част от мащабно и задълбочено проучване на различните аспекти от градското развитие на София, което "Софияплан" представя поетапно. Проучването е първият етап от подготовката на Програма за София - новият план за интегрирано развитие на Столична община, който ще насочва програмно финансиране от Европейския съюз за периода 2021-2027. Целта на програмата е да бъдат избрани най-аргументираните и необходими на града проекти, които са реалистични за изпълнение и имат ясно обоснован бюджет, срок и източници на финансиране. В момента „Софияплан" работи по втората фаза от подготовката на Програма за София, в която ще бъдат определени зоните с най-големи нужди от намеси, както и предложенията за проекти, които да бъдат реализирани в тях. 

 

Програмата ще стъпва върху дългосрочната стратегия за развитие на столицата и крайградските територии до 2050 г. - Визия за София, като ще развие в детайл и конкретизира стъпките и мерките, заложени в нея. Освен това екипът на "Софияплан" прилага опита и познанията, придобити от участието си в европейската мрежа Com.Unity.Lab, която подпомага политиките за социално и териториално сближаване в градовете.

 

 
още от Новини

още от София