СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Закриват и рекултивират общинското депо за неопасни отпадъци в Шабла
 Facebook

Закриват и рекултивират общинското депо за неопасни отпадъци в Шабла03.12.2019 / 16:22 - CityBuild.bg

Периодът за изпълнение на техническата рекултивация е 10-12 месеца.

 

На 19 ноември стартира „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, община Шабла“. Проектът е на обща стойност 2 284 235 лв., в т.ч. 2 192 211 лв. за техническа рекултивация, които се осигуряват от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и 92 024 лв. за биологична рекултивация, които са за сметка на община Шабла. За изпълнител на техническата рекултивация е определена фирма „Пътстрой – Варна“ ЕООД.

 

Към момента общата площ, заета с отпадъци, е 51 730 кв. м. Общото налично количество отпадъци е 77 000 куб. м. Определената по проект площ за направа на отпадъчното тяло на депото възлиза на 40 000 кв. м. В проекта е предвидено цялостно изгребване на депонираните извън основното отпадъчно тяло отпадъци, както и изгребване и пробутване на отпадъците, депонирани в границите на отредената площ, с оглед осигуряване на нужното преоткосиране на скатовете на депото. След предепониране и оформяне на проектното тяло ще се положи горен изолационен екран, газов дренаж, дренаж за атмосферни води и рекултивиращ слой.

 

В проекта е залегнало и изграждането на система за мониторинг на депото, състояща се от 3 пункта за контрол на подземните води, 1 пункт за контрол на повърхностните води и 4 геодезически репера за контрол на сляганията в тялото на депото. Периодът за изпълнение на техническата рекултивация е 10-12 месеца. Следексплоатационните грижи, имащи преобладаващо контролно-измервателен и превантивен характер, са с прогнозна продължителност 30 години. Биологичната рекултивация обхваща тригодишен период след техническата и включва дейности по подготовка на почвеното легло, наторяване, засяване с подходящи тревни смески, стартово и текущо поливане, подхранване и косене на посевите.

 

Експлоатацията на общинското депо за отпадъци в Шабла беше преустановена през юли 2016 година, когато започна транспортирането на битовите отпадъци от общината до Претоварна станция – Балчик и Регионално депо – Стожер. Предвид продължаващото и след 1 юли 2016 година използване на депото от населението и започналата му вече рекултивация, общинска администрация уведомява жителите на общината, че следва незабавно да преустановят изхвърлянето на всякакви отпадъци на депото и да използват активно наличните съдове от въведената система за сметосъбиране на битовите отпадъци в община Шабла. Там, където има поставени контейнери за разделно събиране на растителни отпадъци и на отпадъци от опаковки, да ги използват по предназначение. Там, където няма, да компостират биоотпадъците и да наторяват с получения продукт почвата за повишаване на почвеното плодородие.

 

За депониране на строителни отпадъци се издава разрешение от общината, след депозиране на заявление и заплащане на съответната такса. Във всички търговски обекти, където се продават батерии, са поставени съдове за събиране на негодни за употреба такива. Кампании за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване се организират от общината периодично. Изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за целта места представлява нарушение и подлежи на административно наказание.

 

 
още от Новини

още от Страната