СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Започват обществени консултации за Наредбата за градска среда на Столична община
 Facebook

Започват обществени консултации за Наредбата за градска среда на Столична община16.07.2020 / 12:50 - CityBuild.bg

Писмените становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани до 11 септември.

 

Основна причина за приемане на Наредбата за градската среда на Столична община е необходимостта от регулация на облика, благоустрояването и съхраняването на градската среда, пространства, сградите и архитектурните ансамбли. С наредбата се установяват правила, които определят рамките при архитектурно-художественото оформление в хода на строителството, ремонта и поддръжката на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи и другите компоненти и елементи на градската среда. С наредбата се предвижда Столичният общински съвет да определя важни и характерни за града пространства, които изискват изработването на индивидуални проекти. Предвиждат се и норми, които целят благоустрояването на градските пространства.

 

 

Определените с наредбата зони са със специфични режими на регламентиране на градските пространства и на техните елементи, изхождайки от конкретното местонахождение, предназначение, културни и исторически дадености, архитектурни и други особености. При дефинирането на зоните са проведени изследвания на начина и характера на застрояване, предвижданията на ОУП на СО и функционирането на града по градоустройствени единици. Изчислени са плътността и интензивността, имайки предвид съществуващото застрояване в тях. Пресметната е средата, но и преобладаващата етажност. Направен е анализ на сключеноспа на сградите, показвайки дали застрояването е от свободностоящи сгради или е с улично-квартална структура. Разгледана е и взаимовръзка между различните зони.

 

 

 

 

Предлага се и проект за оформление на фасадите в Зона 2 от Централната градска част на София в обхват: ул. „Граф Игнатиев" между ул. „Алабин" и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", ул. „Солунска" в участъка между бул. „Витоша" и пл. „Славейков", пл. „Дж. Гарибалди" и пл. „Славейков", ул. „6-ти септември" в участъка между ул. „Граф Игнатиев" и бул. ,Цар Освободител", ул. „Цар Шишман" в участъка между ул. „Граф Игнатиев" и пл. „Народно събрание" и ул. „Ген. Паренсов" в участъка между ул. „6-ти септември" и ул. „Цар Шишман". Приложено е графично приложение по отношение фасадите на сградите, които да бъдат оформени с цялостно решение по индивидуален проект.

 

 

Към проекта за наредба се предлагат и „Стандарти": за шрифт на територията на столицата, за указания и насоки за оформление на улични табели и за оформление и цветно решение на туристическата навигация, както и технически спецификации за елементите на спирките на градския транспорт.

 

 

 

 

 

Предвижда се въвеждането на правила и стандарти да стане постепенно, като проектът няма да наложи промяна в структурата на Столична община, допълнителни ресурси и промени в други подзаконови нормативни актове.  Писмените становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва: 

 

На хартиен носител:     

гр. София, ул. „Московска" № 33, партер - фронт-офис   

На вниманието на: Силвия Христова - общински съветник, и арх. Здравко Здравков - главен архитект на СО

Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-5575/10.07.2020 г. за приемане на проект на Наредба за градската среда на Столична община 

 

По електронен път:     

На електронна поща: nkamenov@sofia-agk.com    

Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-5575/10.07.2020 г. за приемане на проект на Наредба за градската среда на Столична община 

 

Координати за връзка:    

арх. Николай Каменов - директор на Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство" към НАГ- СО    

(02) 9238 299    

nkamenov@sofia-agk.com 

 

Отговори ще бъдат публикувани тук. Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.

 

Ема Димитрова

 

 
още от Новини

още от София

още от Избрано