СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Завърши работата по стратегията за развитие на Столична община
 Facebook

Завърши работата по стратегията за развитие на Столична община29.11.2019 / 09:30 - CityBuild.bg

Визията за София 2050 е за компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и включващ гражданите в решенията за бъдещето.

 

Със заключително събитие под надслов "Защо е важно да имаш Визия?" вчера приключи работата по изготвянето на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии. Това е първият по рода си дългосрочен и всеобхватен стратегически документ на Столична община, в чието създаване през последните две години взеха участие над 10 000 експертни организации и граждани. "Визията" вече е публикувана на сайта на инициативата и ще бъде предложена за гласуване в Столичен общински съвет от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. След приемането й, стратегията трябва да служи за основа за промяната на Общия устройствен план на Столична община, както и за координиране, мониторинг и обновяване на общинските стратегически и планови документи занапред.

 

Визията за София е през 2050 София да е КОМПАКТЕН, МНОГООБРАЗЕН и АДАПТИВЕН град, УПРАВЛЯВАЩ УМЕЛО РЕСУРСИТЕ си и ВКЛЮЧВАЩ ГРАЖДАНИТЕ В РЕШЕНИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО. Само така Столична община може да създава и поддържа разнообразни възможности за развитие и високо качество на живот.

 

 

За да имаме КОМПАКТЕН ГРАД, който ще позволява равнопоставено обслужване с транспортни връзки и социални услуги, "Визията" залага преминаването през няколко стъпки, една от които е общината да успява да насочи инвестиционния интерес. Това ще стане възможно чрез прилагането на мерки като: анализ и определяне на приоритетни територии; нов механизъм за формиране на цената на строителните разрешения; изграждане на инфраструктура и среда в приоритетните територии; синхронизация на годишните инвестиционни програми и развитие на обществено обслужване и разнообразни услуги в приоритетните райони.

 

Друга стъпка за развитието на София като компактен град е постигането на повишена скорост и ефективност на придвижванията. Това може да се осъществи, прилагайки мерки като оптимизиране на маршрутите и спирките на обществения транспорт, увеличаване на обособените скоростни трасета на обществения транспорт, приоритет на обществения транспорт при кръстовища със светлинно регулиране, разширяване на мрежата на обществения транспорт и кръгови линии за по-добра свързаност на периферията

 

Ключова стъпка към приоритета АДАПТИВЕН ГРАД е отпадъците да се събират разделно и да се рециклират. За постигането на тази стъпка са определени мерки като провеждане на информационни кампании за повишаване на самосъзнанието и културата на разделно събиране на отпадъци на гражданите, надграждане и поддръжка на публична карта на съдовете за отпадъци, поставяне на допълнителни съдове за отпадъци, нова формула за такса смет, въвеждане на система с подземни съдове за отпадъци и елиминиране на анонимността на отпадъците чрез поставяне на съдовете за отпадъци в обособени пространства към жилищните сгради и/или въвеждане на система с чували за събиране на отпадъците при източника.

 

За да бъдем адаптивен град и в икономиката, си поставяме целта София да стане център за иновации, като първо се превърне в предприемачески хъб в региона. За постигането на тази стъпка са набелязани следните мерки: доизграждане на инфраструктура и отваряне на всички публични данни, опростяване на лицензионни, административни и данъчни режими за бизнеса, подкрепа на младежки предприемачески инициативи, развита система от инвестиционни рискови фондове и инвеститорски клубове с участие на общината.

 

За да имаме ефективно ВКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАДА, "Визията" залага стъпка бюджетиране с участието на гражданите и мерки като: гражданско образование още от училище; всички общински бюджети и разходи да са онлайн; регулярно провеждане на квартални срещи; фискална децентрализация на кварталите.

 

 

Стратегическият документ съдържа 24 дългосрочни цели за развитие на общината, 230 ключови стъпки към постигането на целите, разпределени във времето от 2020 до 2050 г., и 385 конкретни мерки за постигането им, придружени от  индикатори, с които регулярно да се измерва и отчита прогреса. Всичките те вече са публикувани на сайта на инициативата https://vizia.sofia.bg/, където може да бъде намерен и документа, предаден за гласуване на СОС.

 

За изготвянето на Визията бяха събрани и обработени 3 700 източника на информация: данни, доклади, академични трудове, изследвания и други знания за София в различни направления. В допълнения се проведоха десетки събития и дискусии и близо 50 изследвания и анализа в различни сфери на живота в града, които целяха да определят какви са желаните, споделени и възможни посоки за развитието на Столична община. В работата по Визията дадоха коментари и предложения и взеха участие над 10 000 човека от политическите партии, представени в СОС, администрацията на Столична и съседните общини, неправителствените организации, бизнеса, академичните и изследователски институти, както и много граждани.

 

 

"Създаването на "Визията" с участието на толкова много хора стана възможно благодарение на всички, които повярваха, че можем да имаме споделена и дългосрочна стратегия и участваха в този процес.", коментира Любо Георгиев, ръководител на координационния екип на инициативата. "Визията е обемна, защото обхваща всички сфери, в които искаме да се развива града, но и конкретна, защото за всяка цел са предложени конкретни мерки, с които трябва да започнем работа още сега. Създаването й отне две години, защото трябваше да съберем данни, каквито и колкото досега не сме имали никога на едно място, да проучим десетки теми, които не сме проучвали досега, да дискутираме и консултираме анализите, резултатите и възможните решения с възможно най-много хора. Отчетохме различни интереси, изследвахме нагласите и постигнахме консенсус кое е възможно и постижимо, за да подредим един възможен, реалистичен и работещ план."

 

 

"Дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии" е инициатива на Столична община, която създава механизми за взаимодействие и анализ на моментното състояние на София, за да служи за основа на всички бъдещите стратегии за развитие на града до 2050. Основна задача на Визията е да подобри начина на градско планиране, като включи още в началото на процесите за взимане на решения всички заинтересовани страни. Абонирайте се на https://vizia.sofia.bg/, за да получавате информация и да участвате в процеса по създаване на споделена Визия за бъдещето на града.

 

 
още от Новини

още от София