СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
20% от жителите на София нямат канализация
 Facebook

20% от жителите на София нямат канализация25.02.2021 / 11:26 - CityBuild.bg

Смесената система поема и производствените, и дъждовните отпадъчни води, и по време на интензивни дъждове прелива в реките.

 

 

Дължината на канализационната мрежа на Столична община е 1758,482 км към декември 2020 г., като тя обслужва около 80% от жителите.    Централната градска част на София има изцяло изградена канализационна система, но поради разрастването на града през последните 100 години, отпадъчните водни количества, преминаващи през мрежата в центъра на София, са се увеличили значително. Това води до изчерпване на капацитета й и налага извършването на мащабна реконструкция.

 

В крайградските територии канализация липсва или не е напълно изградена. За реализация на необходимите дейности по изграждане, доизграждане, рехабилитация и реконструкция на канализационната мрежа е необходим огромен финансов ресурс, с който Столична община в момента не разполага.

 

Столична община попада в район със значителен риск от наводнения. За намаляването на риска се предвиждат множество мерки, като най-важните са почистване на речните корита, реконструкция и поддържане на корекциите на реките, ремонт и надграждане на диги, създаване на ретензионни водохранилища в заливните терени. Важно условие за намаляване на риска от наводнения е и правилното функциониране на канализационната система. В момента тя е смесена - поема не само битовите отпадъчни води, но и производствените и дъждовните отпадъчни води. За облекчаване на натоварването ѝ по време на интензивни дъждове канализацията прелива в софийските реки.

 

Пълният анализ на тема "Канализация" с графики и карти вижте на интернет страницата на Програма за София.

 

 

Анализът е част от мащабно и задълбочено проучване на различните аспекти от градското развитие на София, което "Софияплан" представя поетапно. Проучването е първият етап от подготовката на Програма за София - новият план за интегрирано развитие на Столична община, който ще насочва програмно финансиране от Европейския съюз за периода 2021-2027. Целта на програмата е да бъдат избрани най-аргументираните и необходими на града проекти, които са реалистични за изпълнение и имат ясно обоснован бюджет, срок и източници на финансиране. В момента „Софияплан" работи по втората фаза от подготовката на Програма за София, в която ще бъдат определени зоните с най-големи нужди от намеси, както и предложенията за проекти, които да бъдат реализирани в тях. 

 

Програмата ще стъпва върху дългосрочната стратегия за развитие на столицата и крайградските територии до 2050 г. - Визия за София, като ще развие в детайл и конкретизира стъпките и мерките, заложени в нея. Освен това екипът на "Софияплан" прилага опита и познанията, придобити от участието си в европейската мрежа Com.Unity.Lab, която подпомага политиките за социално и териториално сближаване в градовете.

 

 
още от Новини

още от София