СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 91 от 19.XI

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 283 от 14 ноември 2019 г. за изменение и допълнение на методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с постановление № 92 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 36 от 2012 г.)
 
Постановление № 282 от 14 ноември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2019 г.
 
Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти
 
Наредба № рд-04-4 от 8 ноември 2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
 
Наредба № 13 от 7 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-9 от 2011 г. за военно-почивното дело (дв, бр. 29 от 2011 г.)
 
Правилник за изменение и допълнение на правилника за условията и реда за работа на етичната комисия за клинични изпитвания по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (дв, бр. 35 от 2019 г.)
 
Изменения към анекса към протокола от 1978 г., отнасящ се до международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (приети с резолюция MEPC.143(54) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 24 март 2006 г. в сила за република България от 1 август 2007 г.)
 
Изменения към анекса към протокола от 1978 г., отнасящ се до международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (приети с резолюция MEPC.189(60) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 26 март 2010 г. в сила за република България от 1 август 2011 г.)
 
Решение № 1682-нс от 14 ноември 2019 г. относно обявяване на стоян радков божинов за народен представител в първи изборен район - благоевградски, в 44-то народно събрание
 

Променени актове

Протокол от 1978, отнасящ се до международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973
 
Наредба № н-9 от 18 март 2011 г. за военно-почивното дело
 
Правилник за условията и реда за работа на етичната комисия за клинични изпитвания по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
 
Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
 

Отменени актове

Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения