СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Студентска информация

Семинари и дискусии

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 60 от 25.VII

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Решение № 391 от 17 юли 2017 г. за приемане на списък на иновативните училища
 
Наредба № 8121з-920 от 13 юли 2017 г. за условията и реда за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от закона за министерството на вътрешните работи
 
Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила
 
Постановление № 144 от 19 юли 2017 г. за приемане на наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила
 
Постановление № 146 от 21 юли 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г. по бюджета на държавен фонд "земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по програмата за развитие на селските райони през 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г.
 
Постановление № 147 от 21 юли 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на икономиката за 2017 г.
 
Указ № 152 от 17.07.2017 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на министерския съвет на република България и международната банка за възстановяване и развитие
 
Указ № 154 от 17.07.2017 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на република куба за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни
 
Указ № 156 от 17.07.2017 г. за обнародване на закона за ратифициране на техническото споразумение между министъра на отбраната на кралство белгия, департамента по националната отбрана на канада, министерството на отбраната на кралство дания, министъра на отбраната на френската република, федералното министерство на отбраната на федерална република германия, министерството на отбраната на унгария, министерството на отбраната на италианската република, министерството на отбраната на република латвия, министерството на отбраната на кралство нидерландия, министерството на отбраната на кралство норвегия, министерството на отбраната на република словения, министъра на отбраната на кралство испания, правителството на кралство швеция, министерството на националната отбрана на република турция, министерството на отбраната на обединеното кралство великобритания и северна ирландия относно центъра за координация на придвижването "европа"
 
Постановление № 148 от 24 юли 2017 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 
Устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 
Наредба № 55 от 11 юли 2017 г. за определяне на регулираните пазари от трети държави, които са еквивалентни на регулираните пазари или многостранни системи за търговия в държава - членка на европейския съюз, или в друга държава - страна по споразумението за европейското икономическо пространство
 
Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от закона за министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
 
Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от народното събрание
 
Закон за ратифициране на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на министерския съвет на република България и международната банка за възстановяване и развитие
 
Закон за ратифициране на споразумението между република България и върховното главно командване на обединените въоръжени сили в европа и щаба на върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към парижкия протокол
 
Постановление № 145 от 19 юли 2017 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за резерва на въоръжените сили на република България, приет с постановление № 145 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 54 от 2012 г.)
 
Указ № 153 от 17.07.2017 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между република България и върховното главно командване на обединените въоръжени сили в европа и щаба на върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към парижкия протокол
 
Указ № 155 от 17.07.2017 г. за обнародване на закона за ратифициране на спогодбата между правителството на република България и правителството на социалистическа република виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 48 от 2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка (дв, бр. 4 от 2002 г.)
 
Закон за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на република куба за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни
 
Закон за ратифициране на спогодбата между правителството на република България и правителството на социалистическа република виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни
 
Закон за ратифициране на техническото споразумение между министъра на отбраната на кралство белгия, департамента по националната отбрана на канада, министерството на отбраната на кралство дания, министъра на отбраната на френската република, федералното министерство на отбраната на федерална република германия, министерството на отбраната на унгария, министерството на отбраната на италианската република, министерството на отбраната на република латвия, министерството на отбраната на кралство нидерландия, министерството на отбраната на кралство норвегия, министерството на отбраната на република словения, министъра на отбраната на кралство испания, правителството на кралство швеция, министерството на националната отбрана на република турция, министерството на отбраната на обединеното кралство великобритания и северна ирландия относно центъра за координация на придвижването "европа"
 

Променени актове

Постановление № 67 от 23 март 2015 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването и на устройствен правилник на изпълнителна агенция "медицински одит"
 
Устройствен правилник на изпълнителната агенция по лекарствата
 
Постановление № 167 от 8 юли 2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд "убежище, миграция и интеграция" и фонд "вътрешна сигурност" за периода 2014 - 2020 г.
 
Правилник за прилагане на закона за резерва на въоръжените сили на република България
 
Наредба № 48 от 28 декември 2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка
 

Отменени актове

Постановление № 149 от 12 юли 2013 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 
Постановление № 256 от 28 октомври 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 
Устройствен правилник на министерството на здравеопазването от 2015 г.