СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 43 от 25.V

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

 
 
 
Наредба № 4 от 16 май 2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти
 
 
Решение № 336 от 21 май 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "слънчев ден", община варна, област варна
 
 
 
Постановление № 80 от 21 май 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на правосъдието за 2018 г.
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти (дв, бр. 10 от 2015 г.)
 
 
Наредба за отменяне на наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (дв, бр. 14 от 2013 г.)
 
Решение № 177 от 11 май 2018 г. за изменение на правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс (дв, бр. 29 от 2008 г.)
 
 
 
Решение № 327 от 21 май 2018 г. за признаване на сдружение "национално сдружение на работодателите на хората с увреждания" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 

Променени актове

Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
 
Устройствен правилник на министерството на отбраната
 
Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "училищен плод" и схема "училищно мляко"
 
Правилник за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
 
Наредба № 1 от 28 януари 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти
 

Отменени актове

Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни
 
Наредба № 28 от 14 декември 2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата