СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 82 от 18.IX

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Указ № 183 от 11.09.2020 г. за освобождаване на александър борисов парашкевов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в ислямска република пакистан
 
Указ № 184 от 15.09.2020 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание закона за изменение и допълнение на закона за съдебната власт
 
Указ № 185 от 15.09.2020 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование
 
Указ № 186 от 15.09.2020 г. за обнародване на закона за ратифициране на доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от регламент (ес) 2020/672 на съвета SURE - европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, между европейската комисия и република България
 
Указ № 187 от 15.09.2020 г. за обнародване на закона за изпълнение на регламент (ес) 2019/125 на европейския парламент и на съвета от 16 януари 2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание
 
Закон за изпълнение на регламент (ес) 2019/125 на европейския парламент и на съвета от 16 януари 2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание
 
Постановление № 256 от 14 септември 2020 г. за създаване на държавна агенция за научни изследвания и иновации
 
Правилник за устройството и дейността на професионалния сержантски колеж за нуждите на военновъздушните сили към висшето военновъздушно училище "георги бенковски"
 
Закон за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование (дв, бр. 79 от 2015 г.)
 
Правилник за допълнение на правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 42 от 2006 г.)
 
Закон за ратифициране на доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от регламент (ес) 2020/672 на съвета SURE - европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, между европейската комисия и република България
 
Изменения към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията(приети с резолюция MSC.436(99) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 24 май 2018 г. в сила за република България от 1 януари 2020 г.)
 
Изменения към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията(приети с резолюция MSC.421(98) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 15 юни 2017 г. в сила за република България от 1 януари 2020 г.)
 
Изменения към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.402(96) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 19 май 2016 г. в сила за република България от 1 януари 2020 г.)
 
Изменения към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.409(97) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 25 ноември 2016 г. в сила за република България от 1 януари 2020 г.)
 
Изменения към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.404(96) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 19 май 2016 г. в сила за република България от 1 януари 2020 г.)
 
Спогодба между република България и кралство саудитска арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане (ратифицирана със закон, приет от 44-то народно събрание на 4 септември 2018 г. - дв, бр. 77 от 2018 г. в сила за република България от 1 октомври 2018 г.)
 
Международен кодекс за безопасен превоз на насипно зърно(приет с резолюция MSC.23(59) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 23 май 1991 г. в сила за република България от 1 януари 1994 г.)
 

Променени актове

Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., както е изменена с протокола от 1988 г. (*)(ратифицирана с указ № 2250 от 28 юли 1983 г. на държавния съвет на народна република България - дв, бр. 61 от 1983 г. в сила от 2 февруари 1984 г.)
 
Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 42 от 2006 г.)
 
Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове
 
Закон за предучилищното и училищното образование
 

Отменени актове

Закон за изпълнение на регламент на съвета (ео) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 2008 г.