СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 72 от 13.IX

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 218 от 5 септември 2019 г. за изменение на правилника за организацията и дейността на националната комисия за борба с трафика на хора, приет с постановление № 49 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 19 от 2004 г.)
 
Наредба № 23 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "продавач-консултант"
 
Постановление № 220 от 5 септември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с постановление № 97 на министерския съвет от 2019 г. (дв, бр. 36 от 2019 г.)
 
Наредба за форматите на данните и за условията и реда за предоставяне на достъп до информацията в единната информационна точка
 
Постановление № 219 от 5 септември 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово подпомагане на общините за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници
 
Постановление № 221 от 5 септември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на младежта и спорта за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
 
Постановление № 224 от 5 септември 2019 г. за изменение и допълнение на класификатора на длъжностите в служба "военна информация", приет с постановление № 170 на министерския съвет от 2016 г. (дв, бр. 54 от 2016 г.)
 
Указ № 215 от 09.09.2019 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за измерванията
 
Постановление № 222 от 5 септември 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "осигуряване на съвременна образователна среда" и "без свободен час", одобрени с решение № 172 на министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
 
Закон за изменение и допълнение на закона за измерванията (дв, бр. 46 от 2002 г.)
 
Наредба за изменение на наредба № н-11 от 2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища (дв, бр. 41 от 2018 г.)
 
Наредба за допълнение на наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (дв, бр. 73 от 2016 г.)
 
Постановление № 223 от 5 септември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
 
Постановление № 226 от 10 септември 2019 г. за създаване на национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция и приемане на правилник за организацията и дейността на националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
 
Постановление № 227 от 10 септември 2019 г. за приемане на наредба за форматите на данните и за условията и реда за предоставяне на достъп до информацията в единната информационна точка
 
Правилник за организацията и дейността на националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
 
Постановление № 225 от 9 септември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. за изпълнение на проект "софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 (от пътен възел "цариградско шосе" до пътен възел "младост")"
 

Променени актове

Правилник за организацията и дейността на националната комисия за борба с трафика на хора
 
Правилник за устройството, организацията и дейността на централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към министерския съвет
 
Наредба № н-11 от 2 май 2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища
 
Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование
 
Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 
Закон за измерванията
 
Класификатор на длъжностите в служба "военна информация"
 

Отменени актове

Наредба № 20 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "продавач-консултант"
 
Постановление № 21 от 5 февруари 2015 г. за създаване на национален съвет по миграция и интеграция