СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 4 от 15.I

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Решение № 17 от 11 януари 2021 г. за приемане на отчет за изпълнението на националната статистическа програма и за дейността на националния статистически институт през 2020 година и за приемане на националната статистическа програма за 2021 година
 
Национална статистическа програма за 2021 година
 
Решение № 15 от 11 януари 2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "кранево - централен", община балчик, област добрич
 
Решение № 14 от 11 януари 2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "офицерски - запад", община варна, област варна
 
Решение № 13 от 11 януари 2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "офицерски - изток", община варна, област варна
 
Правилник за организацията и дейността на националния съвет по генетични ресурси в животновъдството
 
Решение № 12 от 11 януари 2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "сахара 2", община варна, област варна
 
Решение № 11 от 11 януари 2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "робинзон", община несебър, област бургас
 
Указ № 6 от 06.01.2021 г. за назначаване на христо стефанов полендаков за извънреден и пълномощен посланик на република България в унгария със седалище в будапеща
 
Указ № 5 от 06.01.2021 г. за освобождаване на уляна симеонова богданска от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в унгария
 
Договор № рд-нс-01-4-7 от 30 декември 2020 г. за изменение и допълнение на националния рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (дв, бр. 7 от 2020 г.)
 
Правилник за изменение на правилника за дейността на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия и на нейната администрация (дв, бр. 41 от 2007 г.)
 
Инструкция за изменение на инструкция № 8121з-1008 от 2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в академията на министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло (дв, бр. 67 от 2015 г.)
 
Указ № 4 от 04.01.2021 г. за назначаване на петко колев дойков за извънреден и пълномощен посланик на република България в република сърбия със седалище в белград
 
Указ № 3 от 04.01.2021 г. за освобождаване на радко тодоров влайков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република сърбия
 
Указ № 2 от 04.01.2021 г. за назначаване на ангел христов чолаков за извънреден и пълномощен посланик на република България в република турция със седалище в анкара
 
Указ № 1 от 04.01.2021 г. за освобождаване на надежда николова нейнски от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република турция
 
Решение № 16 от 11 януари 2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "кранево юг - 1", община балчик, област добрич
 
Наредба № 4 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "съдова хирургия"
 
Правила за изменение и допълнение на правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (дв, бр. 55 от 2020 г.)
 
Заповед № сд-06-3 от 31 декември 2020 г. за промяна на служебния адрес на лице, което може да бъде назначавано за синдик в производства по несъстоятелност по търговския закон
 
Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 8, ревизия 1 от 1 януари 2021 г.
 

Променени актове

Инструкция № 8121з-1008 от 24 август 2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в академията на министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло
 
Правилник за дейността на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия и на нейната администрация
 
Договор № рд-нс-01-4-4 от 14 август 2020 г. за изменение и допълнение на националния рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (дв, бр. 7 от 2020 г.)
 
Заповед № лс-и-545 от 14 май 2014 г. за допълване на утвърдения списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон
 
Национален рамков договор № рд-нс-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г.
 
Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия
 

Отменени актове

Правилник за организацията и дейността на националния съвет по генетични ресурси в животновъдството от 2011 г.
 
Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 8 от 1 януари 2020 г.