СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 96 от 6.XII

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 303 от 29 ноември 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "осигуряване на съвременна образователна среда" и "иновации в действие", одобрени с решение № 172 на министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
 
Решение № 713 от 29 ноември 2019 г. за приемане на списък със защитените детски градини и защитените училища в република България
 
Указ № 274 от 27.11.2019 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане
 
Закон за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане (дв, бр. 105 от 2006 г.)
 
Меморандум за разбирателство между министерството на здравеопазването на република България и министерството на здравеопазването на черна гора за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука(одобрен с решение № 517 от 27 август 2019 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 6 ноември 2019 г.)
 
Решение за персонални промени в министерския съвет на република България
 
Списък на действащите адвокати в република България за 2020 г.
 

Променени актове

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 
Закон за безмитната търговия
 
Закон за кредитните институции
 
Закон за местните данъци и такси
 
Закон за националната агенция за приходите
 
Закон за акцизите и данъчните складове
 
Закон за данък върху добавената стойност
 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 
Закон за корпоративното подоходно облагане
 
Закон за счетоводството
 

Отменени актове

Списък на действащите адвокати в република България за 2019 г.