СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 14 от 15.II

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Наредба № 2 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "техник на енергийни съоръжения и инсталации"
 
Решение № 60 от 31 януари 2019 г. за изменение и допълнение на правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен (дв, бр. 47 от 2012 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (дв, бр. 10 от 1999 г.)
 
План за сътрудничество между министерството на здравеопазването на република България и министерството на здравеопазването на република македония за периода 2019 - 2021 г. (одобрен с решение № 909 от 13 декември 2018 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 22 януари 2019 г.)
 
Споразумение между правителството на република България и правителството на алжирската демократична и народна република за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти (утвърдено с решение № 333 от 21 май 2018 г. на министерския съвет. в сила от 30 януари 2019 г.)
 
Споразумение за статистическо сътрудничество между националния статистически институт на република България и националното статистическо бюро на република молдова (одобрено с решение № 636 от 5 септември 2018 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 29 януари 2019 г.)
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния съд - бургас, и административния съд - бургас, за 2019 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв към окръжния съд - бургас, и административния съд - бургас, за 2019 г.
 

Променени актове

Наредба № 2 от 26 март 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ
 
Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.)
 
Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
 

Отменени актове

Наредба № 40 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "техник на енергийни съоръжения и инсталации"
 
Списък на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв към окръжния съд - бургас, и административния съд - бургас, за 2018 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния съд - бургас, и административния съд - бургас, за 2018 г.