СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Студентска информация

Семинари и дискусии

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 35 от 24.IV

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 57 от 19 април 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2018 г.
 
Решение № 257 от 19 април 2018 г. за признаване на сдружение "съюз на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 
Решение № 258 от 19 април 2018 г. за признаване на сдружение "асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 
Указ № 96 от 13.04.2018 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство столетово, община карлово, област пловдив
 
Наредба № н-9 от 4 април 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори (дв, бр. 12 от 1997 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт "трансфузионна хематология" (дв, бр. 42 от 2006 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (дв, бр. 102 от 2017 г.)
 
Решение за удължаване срока на действие на временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на чез груп в България
 
 

Променени актове

Наредба № 9 от 25 април 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт "трансфузионна хематология"
 
Наредба № 10 от 19 декември 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 
Наредба № 32 от 29 януари 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори