СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 81 от 15.X

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление
 
Постановление № 252 от 8 октомври 2019 г. за приемане на наредба за националния туристически регистър
 
Указ № 228 от 08.10.2019 г. за обнародване на закона за денонсиране на европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на конвенцията на съвета на европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия
 
Указ № 229 от 08.10.2019 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух
 
Указ № 230 от 08.10.2019 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за борба с трафика на хора
 
Указ № 231 от 08.10.2019 г. за обнародване на закона за ратифициране на конвенцията на съвета на европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., ротердам
 
Закон за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух (дв, бр. 45 от 1996 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за борба с трафика на хора (дв, бр. 46 от 2003 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 43 от 2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки (дв, бр. 86 от 2001 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители (дв, бр. 69 от 2008 г.)
 
Декларация на четиридесет и четвъртото народно събрание на република България във връзка с разширяването на европейския съюз и процеса на стабилизиране и асоцииране на република северна македония и република албания
 
Постановление № 253 от 9 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на държавен фонд "земеделие" за обезпечаване изпълнението на мерките, свързани с националните доплащания
 
Постановление № 254 от 10 октомври 2019 г. за допълнение на постановление № 181 на министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (дв, бр. 59 от 2009 г.)
 
Постановление № 255 от 10 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
 
Постановление № 256 от 10 октомври 2019 г. за приемане на наредба за условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти от значение за националната сигурност и за осъществяването на контрол
 
Наредба за условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти от значение за националната сигурност и за осъществяването на контрол
 
Наредба за националния туристически регистър
 
Постановление № 257 от 10 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на младежта и спорта за 2019 г.
 
Постановление № 258 от 10 октомври 2019 г. за извършване на промени на утвърдения със закона за държавния бюджет на република България за 2019 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на проект "модернизация на път І-1 (е79) "видин - ботевград"
 
Закон за денонсиране на европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на конвенцията на съвета на европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия
 
Закон за ратифициране на конвенцията на съвета на европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., ротердам
 

Променени актове

Закон за опазване на околната среда
 
Постановление № 315 от 19 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
 
Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
 
Закон за управление на отпадъците
 
Закон за чистотата на атмосферния въздух
 
Закон за борба с трафика на хора
 
Наредба № 1 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители
 
Наредба № 43 от 11 септември 2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки
 

Отменени актове

Наредба за организацията на единната система за туристическа информация от 2015 г.
 
Европейска конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи