СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Студентска информация

Семинари и дискусии

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 49 от 20.VI

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 112 от 15 юни 2017 г. за изменение и допълнение на постановление № 67 на министерския съвет от 2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на българското председателство на съвета на европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г. (дв, бр. 29 от 2017 г.)
 
Постановление № 113 от 15 юни 2017 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от българската агенция по безопасност на храните, приета с постановление № 375 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 1 от 2012 г.)
 
Инструкция № 1400 от 12 юни 2017 г. за взаимодействието между националната служба за охрана и министерството на вътрешните работи
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (дв, бр. 62 от 2009 г.)
 
Решение № 5937 от 12 май 2017 г. по административно дело № 6560 от 2016 г. (обн. - дв, бр. 49 от 2017 г.)
 
Решение № 6289 от 18 май 2017 г. по административно дело № 6560 от 2016 г. (обн. - дв, бр. 49 от 2017 г.)
 
Решение за промяна в състава на комисията по земеделието и храните
 
Решение за попълване състава на комисията по труда, социалната и демографската политика
 
Решение за попълване състава на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
 
Решение за попълване състава на комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
 
Решение по отчета за дейността на комисията за защита от дискриминация за 2016 г.
 
Решение във връзка с годишния доклад за дейността на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.
 
Решение № 324 от 15 юни 2017 г. за обявяване на 19 юни за професионален празник на финансовия инспектор
 
Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 8121з-533 от 2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 36 от 2015 г.)
 
Решение по отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 30 юни 2016 г.
 
Решение по отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари - 31 декември 2016 г.
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 12 от 2016 г. за регистъра на банковите сметки и сейфове (дв, бр. 81 от 2016 г.)
 

Променени актове

Решение № 5937 от 12 май 2017 г. по административно дело № 6560 от 2016 г. (обн. - дв, бр. 49 от 2017 г.)
 
Тарифа за таксите, които се събират от българската агенция по безопасност на храните
 
Инструкция № 8121з-533 от 12 май 2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от закона за министерството на вътрешните работи (загл. изм. - дв, бр. 49 от 2017 г., в сила от 20.06.2017 г.)
 
Наредба № 12 от 29 септември 2016 г. за регистъра на банковите сметки и сейфове
 
Наредба № 16 от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (загл. доп. - дв, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.)
 
Постановление № 67 от 5 април 2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на българското председателство на съвета на европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.
 

Отменени актове

Инструкция № Iз-723 от 16 април 2007 г. за взаимодействието между министерството на вътрешните работи и националната служба за охрана при президента на република България