СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 31 от 1.IV

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 56 от 31 март 2020 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, приет с постановление № 242 на министерския съвет от 2018 г. (дв, бр. 94 от 2018 г.)
 
Указ № 72 от 25.03.2020 г. за награждаване на г-н марян гьорчев - извънреден и пълномощен посланик на република северна македония в република България, с орден "мадарски конник" първа степен
 
Указ № 73 от 27.03.2020 г. за освобождаване на мая николова добрева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство белгия
 
Указ № 74 от 27.03.2020 г. за назначаване на пламен любомиров бончев на длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство белгия със седалище в гр. брюксел
 
Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г.
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-04-2 от 2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (дв, бр. 58 от 2019 г.)
 
Условия и ред за изменение и допълнение на условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от нзок (дв, бр. 28 от 2019 г.)
 

Променени актове

Правилник за прилагане на закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
 
Наредба № рд-04-2 от 16 юли 2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
 
Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от нзок