СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Законът за устройство на територията
Кога? от 2011-04-13 до 2011-04-15
Къде?

Велинград, хотел АкватониК *****

Кой?

Издателство "Сиби":
02/9870141; 9873609

Организатор(и)

Издателство „Сиби" и Националният център „Образователни програми и проекти"

Повече информация? www.sibi.bg/display.php?page=seminar&sem=41

ПРОГРАМА13 април, сряда


Отпътуване от София (паркинга пред Националния стадион „Васил Левски" в 11.00 часа) - за участниците, ползващи организиран транспорт.


 


13.00-16.00 настаняване и регистрация


16.00-17.30 Взаимодействие и обусловеност на подробните устройствени планове и на кадастралната карта и кадастралните регистри при урегулиране на поземлените имоти. Действие на КККР и на ПУП (част І) - лектор Валентина Бакалова


- прилагане на подробните устройствен планове, с които се предвижда изграждане на обекти - публична собственост на държавата и общините;


- „национален обект" по ЗДС;


- „обекти с национално значение" и „общински обекти от първостепенно значение" по ЗУТ;


- новите моменти в процедурите по отчуждаване за изграждане на обекти - публична собственост на държавата и общините.


- практически проблеми при изграждането на инфраструктурни обекти от оператори на публични услуги (експлоатационни дружества).


17.30-18.00 кафе пауза


18.00-19.00 дискусия по темата


20.00 вечеря


 14 април, четвъртък


закуска


9.30-11.00 Взаимодействие и обусловеност на подробните устройствени планове и на кадастралната карта и кадастралните регистри при урегулиране на поземлените имоти. Действие на КККР и на ПУП (част ІІ) - лектор Валентина Бакалова


- изработването на проекти за ПУП - право и задължение на органите по чл. 124 ЗУТ;


- изработването на проект за ПУП - право на заинтересуваните граждани и организации;


- кадастърът - основа за устройственото планиране и за сделките с недвижими имоти;


- идентификатор, граници, предназначение, площ и други допълнителни кадастрални данни за недвижимите имоти;


- непълнота и грешка в кадастъра; спор за материално право; значение при определяне на обхвата на проекта за ПУП и компетентност на одобряващия орган;


- заинтересувани страни в производството по одобряване на ПУП; групи недвижими имоти, непосредствено засегнати от плана;


- разписен лист и кадастрален регистър.


 


11.00-11.30 кафе пауза


11.30-12.30 дискусия по темата


12.30-13.30 обяд


 


16.30-18.00 Актуални въпроси на оспорването на индивидуалните административни актове по Закона за устройство на територията и по Закона за кадастъра и имотния регистър - лектори Галина Солакова, Георги Ангелов


- срокове за оспорване на някои индивидуални административни актове с оглед последните промени в ЗУТ;


- касационно обжалване на ПУП;


- заинтересувани страни в съдебните производства по ЗУТ и ЗКИР - определяне и конституиране;


- съдебен контрол върху актовете на АГКК: за одобряване на кадастрални карти и техните изменения; по текуща поддръжка и актуализация на одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри.


 


18.00-18.30 кафе пауза


18.30-19.30 дискусия по темата


20.00 вечеря


 


15 април, петък


закуска


9.30-11.00 Особености при вписването в нотариалните книги на актовете, с които се прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти при одобрена кадастрална карта - лектор Борислав Белазелков


- същност и действие на вписването;


- персонална и реална система;


- имотен регистър - предпоставки и производство по създаването му.


11.00-11.30 кафе пауза


11.30-13.00 Заключителна дискусия по темите на семинара с участието на лекторите


- акцент върху най-важните проблеми;


- споделяне на добри практики от участниците;


- разглеждане на типични казуси от практиката;


- обсъждане на проблеми на действащата нормативна уредба.


 


Закриване на семинара и връчване на удостоверения за участие


 13.00-14.00 обяд


 14.15 отпътуване