12.09 - Информационен ден за иновационната стратегия за интелигентна специализация в Габрово

101

Желаещите да се включат в събититето трябва да потвърдят участието си в срок до 08.09.2022г


 

Министерството на иновациите и растежа (МИР) в партньорство с Община Габрово организират регионална среща за обсъждане на актуализираната Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС).

Събитието ще се състои на 12 септември 2022 г., от 14.00 до 16.00 ч. в Ритуалната зала на Община Габрово.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация е стратегическата рамка за устойчиво развитие, базирано на научни изследвания и иновации, на териториалния капацитет и амбиции на регионите и на широкото участие на заинтересованите страни. Стратегията ще изиграе централна роля за укрепването на регионалните иновационни екосистеми, за да могат да стимулират и поддържат икономическия растеж.

Стратегията е базисен програмен документ за определяне на целия комплекс от мерки за финансиране на иновации в програмен период 2021 – 2027 г., позволявайки на страната достъп до ресурсите по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) за периода 2021 – 2027 г.

Проектът на Стратегията беше публикуван за обсъждане на 1 август 2022 г. в Портала за обществени консултации на Министерски съвет – https://www.strategy.bg/

В рамките на обществените консултации са предвидени и срещи по места за обсъждане на регионалните измерения на приоритетите на Стратегията.

Министерството на иновациите и растежа (МИР) и Община Габрово канят желаещите за участие в събитието, на което ще бъде представен проектът на ИСИС и ще могат да са обменят мнения за възможностите, които Стратегията ще отвори пред развитието на Република България, Северен централен район на планиране и община Габрово.

Информационното събитие ще се проведе в хибриден формат.

Желаещите да се включат в събититето трябва да потвърдят участието си в срок до 08.09.2022 г. на следният e-mail адрес: dpa@mig.gov.bg, като посочат дали ще се включите присъствено или от разстояние. За онлайн участниците ще бъде изпратен линк за участие в събитието, след крайния срок на регистрацията.

ОЩЕ НОВИНИ

Пловдивчани протестираха срещу възможност за строителство върху 30% от терен с обща площ 81 дка в парк „Отдих и култура“

Пловдивчани протестираха срещу възможност за строителство върху 30% от терен с обща площ 81 дка в парк „Отдих и култура“

Областният упправител се ангажира в предвидения от закона двуседмичен срок да излезе със становище по законосъобразността на решението в новия Общ устройствен план на града

В Дряново вече има специално място за каране на байк, скейт, ролери и тротинетки

В Дряново вече има специално място за каране на байк, скейт, ролери и тротинетки

Новоизградената пъмп-трак писта се намира в парка до моста на майстор Колю Фичето

"Бохемска София: Духът на стария град" ви предлага 30 истории за бележити хора, сгради и места

"Бохемска София: Духът на стария град" ви предлага 30 истории за бележити хора, сгради и места

Книгата на Виктор Топалов ще ви пренесе в годините между Освобождението и Втората световна война, когато градът се превръща в модерна европейска столица

Община Тетевен има идеен проект за ремонт на търговското пространство на Общинския пазар

Община Тетевен има идеен проект за ремонт на търговското пространство на Общинския пазар

Ще бъде обследвано състоянието на конструкцията на старата част от покритието на пазара и ще бъде предоставено решение за архитектурно вписване на новото съоръжение

На 2 декември ще представят одобрения идеен проект за АРТ ЗОНА ХАСКОВО

На 2 декември ще представят одобрения идеен проект за АРТ ЗОНА ХАСКОВО

До утре включително проектите са изложени в зала „Хасково“ и могат да бъдат разгледани от 16,00 до 17,00 часа