12.09 - Информационен ден за иновационната стратегия за интелигентна специализация в Габрово

107

Желаещите да се включат в събититето трябва да потвърдят участието си в срок до 08.09.2022г


 

Министерството на иновациите и растежа (МИР) в партньорство с Община Габрово организират регионална среща за обсъждане на актуализираната Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС).

Събитието ще се състои на 12 септември 2022 г., от 14.00 до 16.00 ч. в Ритуалната зала на Община Габрово.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация е стратегическата рамка за устойчиво развитие, базирано на научни изследвания и иновации, на териториалния капацитет и амбиции на регионите и на широкото участие на заинтересованите страни. Стратегията ще изиграе централна роля за укрепването на регионалните иновационни екосистеми, за да могат да стимулират и поддържат икономическия растеж.

Стратегията е базисен програмен документ за определяне на целия комплекс от мерки за финансиране на иновации в програмен период 2021 – 2027 г., позволявайки на страната достъп до ресурсите по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) за периода 2021 – 2027 г.

Проектът на Стратегията беше публикуван за обсъждане на 1 август 2022 г. в Портала за обществени консултации на Министерски съвет – https://www.strategy.bg/

В рамките на обществените консултации са предвидени и срещи по места за обсъждане на регионалните измерения на приоритетите на Стратегията.

Министерството на иновациите и растежа (МИР) и Община Габрово канят желаещите за участие в събитието, на което ще бъде представен проектът на ИСИС и ще могат да са обменят мнения за възможностите, които Стратегията ще отвори пред развитието на Република България, Северен централен район на планиране и община Габрово.

Информационното събитие ще се проведе в хибриден формат.

Желаещите да се включат в събититето трябва да потвърдят участието си в срок до 08.09.2022 г. на следният e-mail адрес: dpa@mig.gov.bg, като посочат дали ще се включите присъствено или от разстояние. За онлайн участниците ще бъде изпратен линк за участие в събитието, след крайния срок на регистрацията.

ОЩЕ НОВИНИ

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Изложбата "Невидима София" може да видите в Галерия на открито в Градската градина в столицата

Изложбата "Невидима София" може да видите в Галерия на открито в Градската градина в столицата

Фотоекспозицията връща назад във времето, разхожда по забравени улици, привлича вниманието към скритите съкровища на сецесионовата архитектура и припомня колко ценно е да опитаме да съхраним миналото си

Експертът по културно наследство проф. Йорг Хаспел ще има лекция в Регионалния исторически музей – София

Експертът по културно наследство проф. Йорг Хаспел ще има лекция в Регионалния исторически музей – София

Събитието е част от проект "Новото Наследство" на Фондация "Балканско наследство"

Предвижда се Археологически комплекс "Дуранкулак" да отвори през март догодина

Предвижда се Археологически комплекс "Дуранкулак" да отвори през март догодина

Община Шабла изпълни проект за популяризиране на наследство, свързано с културата „Хаманджия“