Адаптивният дизайн изисква познания

7253
Основният източник на вдъхновение е самата природа, където всичко е математика, смята арх. Абдулмаджид Каранух, AEDAS-Лондон.

 

Арх. Абдулмаджид Каранух има бакалавърска степен по архитектура (Университет BAU, Бейрут, Ливан), магистърска степен по архитектура, магистърска степен по компютри и дизайн (Университет Източен Лондон, Великобритания) и магистърска степен по фасаден инженеринг (Университет Бат, Великобритания). Специализирал е Иновации в адаптивния дизайн на големи сгради и комплекси.

 

Арх. Каранух  е партньор и член на отдел R&D в Лондонския офис на архитектурно бюро Aedas. Той се фокусира във високофункционалното проектиране със специален акцент върху формата, поддържащата структура, обвивката на сградата и връзката между основните елементи и функции на сградата. Участвал е в изграждането на значими обекти в Средния Изток, изучавайки принципите на ислямската архитектура и многообразните й стилове. По-късно се премества в Европа, където дава своя принос в проектирането на различни сгради, където работи с водещи имена като Сантяго Калатрава, Ричард Роджерс, Аруп и много други.

 

Като гост-лектор на форума Aluminium&Glass в Сандански, организиран от ЕТЕМ, ДОРМА и ЕЙ ДЖИ СИ, арх. Абдулмаджид Каранух говори по темата Fast vision forward. Той представи едни от най-значимите си проекти и запозна аудиторията с новите решения, използвани при изграждането на фасадни конструкции.

 

Арх. Каранух, кои от новите решения, използвани при изграждането на фасадни конструкции, дават най-големи предимства на сградата по отношение на комфорта и енергийната ефективност?

 

Зависи от типа на сградата и региона, в която тя се намира. Нещата са различни, ако вашата сграда е на много слънчево и топло място, или обратно - на място, където климатът е студен. Има общи принципи, като първо - сградата трябва да се изолира от външната среда, и второ - самата сграда трябва да взаимодейства със слънчевата светлина. Използването на повече стъкло или метал при изграждането на сградата на места с топъл климат не е достатъчно ефикасно, но това важи и при местата със студен климат, защото това не са най-добрите изолационни системи. В същото време, ако използвате в повече друг тип конструкция, без да има достатъчно слънчева светлина, отново не е подходящо. Най-доброто решение е комбинация и баланс между солидно дебело стъкло и в същото време - достатъчно пространства с транспарантно тънко стъкло.  

 

 

 

 

 

Трудно ли се стига до съвместно екипно решение относно използването на дадени системи и технологии за една адаптивна фасада (които вече са толкова много) и кое е водещо при взимането на такова решение?

 

Връзката между различните специалисти е много важна, но има разделение между инвеститори и клиенти, между архитекти и инженери, между изпълнители и подизпълнители. Има голямо разминаване в интересите, както и в познанията на всеки един от тях. Няма общ език. Може да намерите архитект с добра идея, но без достатъчно инженерни познания да я реализира, както и обратното. Моето мнение е, че трябва да се върнем обратно в академията, в училището, където да се усвоят всички тези неща.

 

 

 

Имат ли необходимост специалистите в сектора от повече информация и обучение във връзка с фасадните системи?

 

Абсолютно, защото говорим за адаптивен дизайн, за адаптиране към околната среда - към всичко, което ни огражда, така че трябва да изучим всичко около нас. Това изисква много познания и по тази причина, тъй като трудно може да бъде усвоено от един човек, ни трябват различни специалисти, които да могат да комуникират помежду си по един ползотворен начин.

 

 

 

 

 

Основното, по което се различава ислямската архитектура от европейската?

 

Ако се върнете към основните принципи, ще откриете, че начинът на мислене не е радикално различен и че и двете се определят от математиката и геометрията, както и съобразно околната среда. Има много общи черти между тях. Основната разлика е, че ислямската архитектура се ръководи от местата с много голямо излагане на влиянието на слънцето и оттук идва и различната геометрия на сградите, целяща да изгради защита от слънчевите лъчи. Докато в Европа се цели максимално използване на слънцето. Подходите обаче са еднакви и при двата типа.  

 

 

 

Може ли да се каже, че Близкият изток, и в частност района на Персийския залив, е по-напред по отношение на въвеждане на нови технологии в архитектурата и строителството?

 

Не, защото трябва да имаме предвид от къде произлизат тези технологии, а те идват от „Запада". Може би специалистите, които работят по усъвършенстването им, са по-напреднали, но самите технологии идват от Запад.

 

 

 

 

 

 

 

 

По време на презентацията си арх. Каранух демонстрира как всичко е измислено в природата (да се трансформира и променя), а ние трябва да се учим и да черпим идеи от нея. Той обясни как всичко е математика и архитектите трябва да намерят вдъхновение от формите в природата, за да строят устойчиви сгради.