АДФИ ще проверява поръчка за строителство на АМ "Русе - Велико Търново"

26

Процедурата за възлагане на поръчката е обявена на 3 декември 2020г. по две обособени позиции: Участък Русе – Бяла от км 0+400 до км 40+640 и Обход на Бяла от км 40+640 до км 76+040


Агенцията за държавна финансова инспекция ще извърши проверка на провеждането на процедура и избор на изпълнители по обществена поръчка за „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040".  Прогнозната стойност на поръчката е общо 982 740 000 лв., като по обособена позиция № 1 е 536 391 000 лв., а по обособена позиция № 2 - 446 349 000 лв. Критериите за възлагане са цена – с тежест 50 % и техническа оценка – 50 %. Източникът на финансиране е Оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027.  Това съобщиха от Министерството на финансите на 21 юли.

На 21.01.2021 г. са подадени четири оферти за Обособена позиция 1 и пет оферти за Обособена позиция 2. На 12.02.2021 г. всички участници са допуснати до техническа оценка. Тя обаче се извършва едва на 25.05.2022 г., като комисията отстранява по 1 участник от всяка обособена позиция. Поради изтичане на срока на валидност на офертите участниците са поканени да ги удължат, като единият от участниците не подновява офертата си по Обособена позиция 2. Така за всяка обособена позиция са допуснати едни и същи трима участници. Двама от тях (ДЗЗД „ХЕМУС-16320“ и „ХВП – ЯБЛАНИЦА“ ДЗЗД) са свързани лица, тъй като в тях участват свързани дружества - „Пътстройинженеринг – Т“ АД, „Хидрострой“ АД и „ВДХ“ АД. Свързаността между тези дружества произтича от обстоятелството, че мажоритарните им собственици и членове на управителните им органи - Григор Иванов и Велико Желев, участват съвместно в управлението на трето дружество - „Пътни строежи Велико Търново“ АД. На основание чл. 107, т. 4 от ЗОП тези участници (ДЗЗД „ХЕМУС-16320“ „ХВП – ЯБЛАНИЦА“ ДЗЗД) е следвало да бъдат отстранени, но това не е направено.  

На 26.05.2022 г. комисията отваря ценовите предложения и класира на първо място по Обособена позиция 1 - ДЗЗД „ХЕМУС-16320“ с цена от 876 525 100,64 лв. (над 300 млн. лв. над прогнозната стойност). За Обособена позиция 2 на първо място е класирано ДЗЗД „АМ РУСЕ ТЪРНОВО“ с цена от 660 425 563,84 лв. (над 190 млн. лв. над прогнозната стойност).  

На 18.07.2022 г. председателят на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура (АПИ) Тодор Василев приема решение за избор на изпълнители според класирането на комисията. Позиция едно печели ДЗЗД „ХЕМУС-16320“ с цена от 876 525 100,64 лв. (над 300 млн. лв. над прогнозната стойност). За втората позиция за изпълнител е определено ДЗЗД „АМ РУСЕ ТЪРНОВО“ с цена от 660 425 563,84 лв. (над 190 млн. лв. над прогнозната стойност). Така общата цена за изпълнение на поръчката е повече от 1,539 млрд. лв., което е повече от 556 млн. лв. над прогнозната стойност .  

АДФИ следва да провери защо до крайното класиране са допуснати две икономически групи, като всяка печели по една обособена позиция, защо цените, на които се възлагат поръчките, надвишават с 40 до 55 % прогнозния бюджет и има ли тръжна манипулация и разпределяне на поръчките по обособени позиции и ощетяване на бюджета на Европейския съюз. За потенциалните нарушения и за наличие на картел ще бъдат сезирани Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Главна дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия.

ОЩЕ НОВИНИ

Германска компания обмисля инвестиция за разкриване на 2 000 нови работни места в България

Германска компания обмисля инвестиция за разкриване на 2 000 нови работни места в България

Това стана ясно по време на среща на служебния министър на икономиката Никола Стоянов с представители на фирмата

Ремонтират 6-километрова отсечка между селата Груево и Летовник по пътя за планинския извор Дамбалъ

Ремонтират 6-километрова отсечка между селата Груево и Летовник по пътя за планинския извор Дамбалъ

По този начин ще бъде завършен целият маршрут до мистичната местност, като това ще бъде втори ремонтиран участък от пътя за култовия връх

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Това е част от проекта „Вълна на реновиране“, като средствата за него са осигурени от Европейската комисия

АПИ: Тунел "Железница" на АМ "Струма" не е готов

АПИ: Тунел "Железница" на АМ "Струма" не е готов

Агенция „Пътна инфраструктура“ прави това уточнение по повод твърдения на Института по пътна безопасност

Обновяват физкултурния салон на 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" в София

Обновяват физкултурния салон на 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" в София

Ремонтните дейности се извършват по възлагане на районна администрация „Искър“ 

Община Самоков внесе проекта за Синагогата за съгласуване от Министерство на културата и НИНКН

Община Самоков внесе проекта за Синагогата за съгласуване от Министерство на културата и НИНКН

Подробният устройствен план вече получи одобрението на Националния институт за недвижимо културно наследство