Четири обществени поръчки за четири дни обяви АПИ

110

Те са за проектиране на кръгово кръстовище на пътя Провадия-Айтос, за основния ремонт на над 62 км третокласни пътища в област Бургас, за ремонта на близо 66 км от пътя Перник-Трън-Стрезимировци и за ремонта на надлеза на пътя Ягода-Конаре


Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за избор на изпълнители на основния ремонт на над 62 км третокласни пътища в област Бургас. Срокът за подаване на офертите в три обособени позициие 17 октомври. Вижте повече тук.

Областно пътно управление – Стара Загора откри обществена поръчка за изработване на технически проект за ремонта на надлеза при км 0 на път ІIІ-5007 Ягода – Конаре, преминаващ над път І-5 Казанлък – Стара Загора. Съоръжението е част от пътен възел „Ягода“. То е в аварийно състояние и е с намалена носимоспособност поради разрушения по главните греди вследствие на удар от извънгабаритно преводно средство. Надлезът е с дължина 78 м, широчина на пътното платно е 10 м и два тротоара по 1,25 м. Срокът за подаване на офертите в обществената поръчка е до 17 октомври. Вижте повече тук.

Областно пътно управление – Бургас стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване на технически проект за кръгово кръстовище на път III-208 Провадия – Айтос при 92-ри км и за мерки за успокояване на движението на входа на гр. Айтос. Съществуващото пътно кръстовище при 92-ри км на третокласното трасе при пресичането с общински път в чертите на град Айтос представлява четириколонно кръстовище без светлинна сигнализация. Целта е да се промени типът на кръстовището от четириклонно в кръгово, с което ще се  подобрят технико-експлоатационните му характеристики и ще се осигури безконфликтно преминаване на транспортните потоци, както и безопасното преминаване на пешеходците през кръстовището.  Срокът за изпълнение на проектантските работи е  60 календарни дни и започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа. Прогнозната стойност на поръчката е 9 500 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е 20 октомври.

Областно пътно управление – Перник обяви обществена поръчка за изработването на технически проект за основен ремонт на близо 66 км от второкласния път II-63 Перник – Брезник – Трън – Стрезимировци. Трасето е важна пътно-транспортна връзка в област Перник и свързва общините Перник, Брезник и Трън със Сърбия при ГКПП „Стрезимировци“. Участъкът, предвидено за ремонт, започва при км 0 от пътен възел „Хумни дол“ на път I-6 Перник - Кюстендил, преминава през Перник, Брезник и Трън и завършва при граничния пункт „Стрезимировци“. Срокът за подаване на офертите е до 25 октомври. Вижте повече тук.

ОЩЕ НОВИНИ

В нова детска градина в Самоков ще се обучават деца от 6 групи

В нова детска градина в Самоков ще се обучават деца от 6 групи

Това е първата детска градина, която откриват в града след почти 40 години

Завод във Видин строи нова складова, производствена и административна база

Завод във Видин строи нова складова, производствена и административна база

Изгражда се и фотоволтаична инсталация, с капацитет за производство на екологично чиста енергия, трикратно надвишаваща потреблението на производството

Още една зона за отдих имат жителите и гостите на Свиленград

Още една зона за отдих имат жителите и гостите на Свиленград

Това е новата пешеходна алея край Марица, разположена между стария и новия мост

До 15 октомври гражданите могат да предлагат пътища за ремонт по програмата на АПИ за 2023 г.

До 15 октомври гражданите могат да предлагат пътища за ремонт по програмата на АПИ за 2023 г.

Предложенията ще бъдат разгледани от постоянно действаща комисия, която ще приоритизира окончателните списъци с пътищата за ремонт