Девет са офертите за строителство на Националния музеен комплекс

1762
Те бяха отворени вчера от комисия, назначена със заповед на министъра на културата Вежди Рашидов.

Оферти подадоха:

 

1. ДЗЗД "Галчев - Енемона"
2. ДЗЗД "Музеен комплекс"
3. "Главболгарстрой" АД
4. "Аргогруп Екзакт" ООД
5. "Ерхарт" ДЗЗД
6. Консорциум "Щрабаг НМК"
7. Обединение "НМК 2012"
8. Обединение "ГЕО НИМ 2012"
9. "Балканстрой" АД 

 

На 21 юни министърът и ръководителят на УО на ОПРР Деница Николова подписаха договора за над 27 млн. лева за т.нар. Български Лувър. Рашидов се надява до края на август да бъде завършено поне първото крило на националния комплекс. Общата площ ще надхвърля 24 хиляди кв. метра.  

 

 

 

 

 

Снимки: citybuild.bg

 

Най-големият български музей трябва да носи и хубаво, звучно българско име, затова и Министерството на културата обяви публичен дебат по тази тема. Предложенията могат да се изпращат в министерството на адрес: София 1000, бул. „Ал. Стамболийски" № 17, дирекция „Културно наследство", отдел „Музейна дейност и изобразителни изкуства" или по електронен път на адрес: k.djumalieva@mc.government.bg.