Дългият тунел през Кресненското дефиле е нецелесъобразен

1398
Според Eкспертен съвет строежът му не е съобразен със сеизмични, геоложки и екологични неясноти.

Въпреки, че заради икономическата криза силните години на строителството остават назад в годините, за 2014 година отрасълът строителство генерира брутна добавена стойност от 4.8%. В условията на икономически трудности в строителния бранш работят повече от 175 хил. души, а най-голямото предизвикателство на новия програмен период е изграждането на ЛОТ 3.2 на АМ "Струма". Това каза инж. Светослав Глосов, председател на Камарата на строителите в България, по време на конференция на тема "Кохезионната политика 2014 - 2020г. - предизвикателства и перспективи".

 

"От близо година водим дебат за един от най-големите проекти, които трябва да бъдат реализирани през новия програмен период. Преди години е взето решение това да стане с мегасъоръжение, което е огромно като мащаби не само за нашата страна, но и за Европа. Мнението на водещи учени и специалисти, обединени в експертен съвет е, че изграждането на такъв тунел през Кресненското дефиле е нецелесъобразно и не е съобразено със сеизмичните, геоложките и екологичните неясноти, които поставят под риск завършването на обекта", посочи инж. Глосов. Той поясни, че експертния съвет на КСБ е изготвил становище по изграждането на лота и го връчило на председателя на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент - Искра Михайлова. "Камарата категорично подкрепя решението на министерство на регионалното развитие и благоустройството и Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" за разработването на алтернативен вариант за преминаване през дефилето - къси тунели, естакади и наземен път", допълни още инж. Глосов.

 

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕМАТА - ТУК.

 

За никого не тайна, че през последните години строителният бранш разчита основно на обществените поръчки, които формират близо 80% от строителната продукция, каза още инж. Светослав Глосов по време на конференцията. "Проблемите в сферата пряко рефлектират върху компаниите в сектора. През изминали програмен период бяха допуснати редица грешки, които спряха финансирането на проектите по Оперативна програма "Околна среда" и двете оси по Оперативна програма "Регионално развитие". Това доведе до ситуация, в която през по-голямата част от миналата година фирмите бяха принудени да работят без средства, за своя сметка и се превърнаха в кредитори на държавата".

 

"Ситуацията оказа негативен ефект върху сектор строителство", посочи инж. Глосов. По думите му това е довело до декапитализиране на дружествата и спиране на плащанията към фирмите подизпълнители и доставчици. "За Камарата на строителите в България, налагането на ясни правила и конкуренция и прозрачност в сферата на обществените поръчки е един от главните приоритети. Камарата участва с експертна комисия при изготвянето на новия Закон за обществените поръчки, чрез който нормите на европейските директиви ще станат част от нашето законодателство", обясни още Глосов.

 

Редактор: Ема Димитрова