Главболгарстрой ще строи Българския Лувър

2590
Строежът ще глътне 24 милиона лева, което е с 490 хиляди по-малко от прогнозата на културното министерство.

Това стана ясно при отварянето на ценовите оферти на участниците вчера. Въпреки, че бяха подадени общо девет оферти, до отваряне на ценовото предложение беше допусната единствено "Главболгарстрой".

Първоначално бяха подадени девет оферти, но комисията допусна само тази на „Главболгарствой". Поради пропуски в документацията не бяха допуснати ДЗЗД "Галчев - Енемона", ДЗЗД "Музеен комплекс", "Аргогруп Екзакт" ООД, "Ерхарт" ДЗЗД, Консорциум "Щрабаг НМК", Обединение "НМК 2012", Обединение "ГЕО НИМ 2012", "Балканстрой" АД. 

Ценовата оферта на "Главболгарстрой" е 23 999 999.91 лева с ДДС, при 392 156.86 лева непредвидени разходи без ДДС. Предложението за изпълнение получи и максималните 40 точки. Прогнозната стойност на поръчката беше 20 490 903.86 лева, но без ДДС. 

"Главболгарстрой" предлага 10 месеца срок за изпълнение и гаранции 120 месеца за конструкции, 60 месеца за хидроизолации, 60 месеца за строително-монтажните работи, 60 месеца за инсталации и 24 месеца за асансьори. 

Според ЗОП решението на комисията може да бъде оспорвано в срок от 10 календарни дни според Закова за обществените поръчки.


Снимка: citybuild.bg

Българският Музеен център ще бъде изграден съвет в кв. 500. В него ще има нови галерии за постоянни и временни експозиции, депа за съхранение на изкуство, реставрационни ателиета, административни офиси и конферентен център. Вътрешният двор на кв. 500 ще се преустрои в скулптурна градина с обща разгъната площ от 21 000 м².  Конкурсът за Съвременен музеен център в София беше спечелен през септември 2010 година от арх. Янко Апостолов и френско-американското консултантско бюро Музеоплан. Финансирането на обекта е със средства от оперативна програма "Регионално развитие". Комплексът трябва да бъде изграден в комплекс от сгради, собственост на Министерството на културата, в площта между бул. "В. Левски" и улиците "Московска", "19 февруари" и "Оборище".