Голяма ще е отговорността за сградното обновяване на всяка отделна държава в Европейския съюз

151

Усилията трябва да са насочени към съществуващите сгради, важно е привличането на частно финансиране, обвързването с всички политики за климатична неутралност, развитието на услугите на едно гише и подготвени кадри


За четвърта поредна година се проведе Национален ден на обновяването. Конференцията на 19 октомври, която се проведе онлайн и в сградата на Камарата на строителите в България, беше организирана от сдружение Renovate Bulgaria, което работи за развитие на енергийно ефективното обновяване на сградния фонд у нас за постигане на заложените на европейско ниво цели. Председателят на сдружението и изпълнителен директор на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) инж. Йордан Николов представи проблемите пред осъществяването на тези цели, най-новите моменти от изменената Директива за енергийна ефективност (EED) и от съгласуваните тристранни преговори по Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD) от 16 октомври.

Снимка: БАИС

Усилията трябва да са насочени към съществуващите сгради

85% от сградния фонд на ЕС е построен преди 2010 г., като 75% от него е с лоши енергийни характеристики. „Ако искаме да постигнем целите си, трябва да работим върху съществуващите сгради“, каза европейският комисар по въпросите на енергетиката Кадри Симсон. Той допълни, че са необходими разпоредби особено за минималните стандарти за енергийна ефективност (MEPS), постепенното премахване на отоплителните котли на изкопаеми горива и стандартите за нулеви емисии при ново строителство.

Важно е привличането на частно финансиране в процеса по обновяване

Въвеждането на минимални стандарти за енергийна ефективност означава, че ще има етапи по пътя на обновяването, а разработването им ще бъде основна задача на всяка държава-членка на ЕС, след като Директивата за енергийните характеристики на сградите бъде приета. Според директора на Renovate Europe Campaign Адриан Джойс спирането на стопроцентовото грантово финансиране при обновяванията е стъпка напред за страната ни, но е много важно да привлечем и частно финансиране, за да осигурим достатъчно средства за предстоящата вълна на обновяване.

Обновяването на сградния фонд е обвързано с политиката за климатична неутралност

Обновяването на сградния фонд е процес, който намира отражение в много от законодателните промени и приложни допирни точки в цялата политика за климатична неутралност - променената Директива за енергийна ефективност, Директивата за енергийните характеристики на сградите, Директивата за пазара на строителните материали и Социалният фонд за климата. Според евродепутат Искра Михайлова предстои страните членки на ЕС да актуализират своите национални планове за енергетиката и климата, да интегрират новото законодателство и да изпълнят целите си по Зеления пакт.

Голяма ще е отговорността за обновяването на всяка отделна държава в ЕС

Според евродепутата Радан Кънев при преговорите за промени в Директивата за енергийните характеристики на сградите отделните правителства искат да запазят основните параметри на законодателството в свои ръце, да определят кой тип сгради да бъдат обновени и какви да бъдат енергийните стандарти. Това означава, че отговорността върху правителството и законодателя във всяка отделна държава става огромна.

Мащабно обновяване не може да има при 100% безвъзмездно финансиране

Има обективни пречки пред по-масовото обновяване на сградния фонд и това се вижда в подадените повече от 3 хиляди предложения по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на стойност от над 4 млрд. лева - при заделен ресурс от 1 млрд. лева. Според заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева промяната на модела за цялостно поемане на разходите по проекти за жилищно и сградно обновяване не означава цялостно изтегляне на публичните средства. Безвъзмездната подкрепа ще остане част от подкрепата.

От критично значение е да се развият моделите за услуги на едно гише

Пазарът на енергийно ефективни услуги в България не е развит и непазарните грантови схеми продължават да забавят това развитие. Има и все повече предизвикателства във връзка с повишаването на изискванията във всички посоки на енергийната ефективност (ЕЕ). Това каза изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) Ивайло Алексиев. Във връзка с това през следващите няколко години от критично значение ще бъде да се тестват и развият моделите за услуги на едно гише (One stop shops), за да помогнат собствениците на сгради да се ориентират в нормативната уредба, касаеща енергийно ефективното обновяване и в сложните процеси, свързани с администрирането и организацията на процеса. Заместник-председателят на УС на БГФМА Цвета Наньова също наблегна на важната роля на центровете за комплексно обслужване за ускоряване на процеса.

Необходими са подготвени кадри за сградното обновяване

Пътна карта за повишаване на квалификацията предложи изпълнителният директор на „ЕнЕфект“ Драгомир Цанев. Той представи резултати от проучване за състоянието на професионалното образование, и по-специално на подготовката на необходимия човешки ресурс за ускорено сградно обновяване в България.

Източник: БАИС

ОЩЕ НОВИНИ

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Иновативен жилищен проект на Дания спечели наградата Green Cities Europe Award 2023

Иновативен жилищен проект на Дания спечели наградата Green Cities Europe Award 2023

Заобиколен от зеленина и езеро, Basecamp Lyngby в Копенхаген предлага жизнена среда с богато биоразнообразие

Изграждат първото междублоково пространство в Стара Загора за преодоляване на ефекта "Градски топлинен остров"

Изграждат първото междублоково пространство в Стара Загора за преодоляване на ефекта "Градски топлинен остров"

То се намира в кв. „Железник“ между ул. „Загорка“ 31 и 33 и ул. „Старозагорско въстание“ 26 и 28

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

На разположение на клиентите ще има два хипермаркета и над 20 магазина и заведения