Градската медиация цели да запълни липсващ компонент в градското планиране

140

Услугата се въвежда у нас от новата компания КОМПОНЕНТА, която предлага пълен набор от услуги в консултирането на градоустройствени проекти


Намирането на баланс между интересите на различни заинтересовани страни и справянето с комплексните социални, икономически и екологични проблеми на градовете в 21-ви век все повече налагат нуждата от иновации и засилен диалог между частни, граждански организации и публични институции в процесите на градското планиране. С тази идея стартира новата аналитично-оперативна компания КОМПОНЕНТА, която се занимава с дълбочинно изследване на средата и потенциалите й за развитие. Целта на екипа е да използва принципите на медиацията във взаимодействието между публична администрация, бизнес и граждани, и така да подпомогне създаването на устойчиви проекти, които са съобразени с всички интереси и решават успешно казусите, които възникват около инвестициите на местно ниво.

“Разглеждаме социалните, културни, екологични и икономически аспекти в симбиоза”, разказва д-р урб. Миглена Герасимова за новата инициатива. “Затова изследваме нагласите на всички участници в хода на инвестициите в територията, за да създадем добри условия за диалог между тях. Правим анализ на публичните и устройствени политики за развитие на територията, анализираме и картираме заинтересованите страни и техните интереси. Само така можем да подсигурим възможност за цялостен медиаторски процес в хода на развитие на инвестициите и да гарантираме създаването на истински устойчиви проекти.”

Градската медиация предлага възможност за постигане на общи решения, които да са в интерес на всички участници. Тя е специфичен вид превантивно разрешаване на спорове в процеса на устройствено планиране и развитие на градовете ни, който помага за по-цялостен, по-лек и по-устойчив процес на работа с разнообразни градски казуси и страни с на пръв поглед, крайно разнородни интереси.

Екипът на КОМПОНЕНТА включва сертифицирани медиатори и урбанисти, специалист по градско управление, социолог и програмист с опит в анализа на териториите. Компанията ще работи по малки инфраструктурни проекти и намеси в градската среда, както и по създаването на обща визия за развитие на цели територии. Екипът ще изследва и търси начини да адаптира новите политики за развитие на градовете и ще осигурява консултантска подкрепа за развитието на социално и екологично устойчиви проекти и концепции, както на инвеститори и общини, така и на проектанти.

ОЩЕ НОВИНИ

Организират среща за бъдещето на "КвАРТал" в София

Организират среща за бъдещето на "КвАРТал" в София

Живущите в уличките между четирите булеварда "Дондуков", "Мария Луиза", "Сливница" и "Васил Левски" са поканени в Дома на киното на 10 декември от 11:00 часа

Обявена е нова защитена местност "Находища на алпийски тритон в Руй планина"

Обявена е нова защитена местност "Находища на алпийски тритон в Руй планина"

Не е позволено изграждане или поставяне на прегради, които пречат на миграцията на земноводните, както и строителство, с изключение на дейности, свързани с поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи хидротехнически и други съоръжения

Бернската конвенция реши да затвори досието по случая Калиакра и да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

Бернската конвенция реши да затвори досието по случая Калиакра и да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

Министерството на околната среда и водите приветства взетите решения и призовава неправителствените организации от Коалиция „Да спасим Кресна“ за отворен диалог и конструктивно сътрудничество

За пореден път обявиха обществена поръчка за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове в градината на НДК

За пореден път обявиха обществена поръчка за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове в градината на НДК

Намерението за това датира отдавна, а целта на поръчката е изготвяне на техническо задание, което да послужи за основа на архитектурен конкурс

Продължава работата по новия проект за Зоопарка в Пловдив

Продължава работата по новия проект за Зоопарка в Пловдив

Предстои проектантите да изработят количествено-стойностните сметки, за да бъде рестартирано строителството

Пловдивчани протестираха срещу възможност за строителство върху 30% от терен с обща площ 81 дка в парк „Отдих и култура“

Пловдивчани протестираха срещу възможност за строителство върху 30% от терен с обща площ 81 дка в парк „Отдих и култура“

Областният упправител се ангажира в предвидения от закона двуседмичен срок да излезе със становище по законосъобразността на решението в новия Общ устройствен план на града