Hörmann мисли и действа зелено

66

Компанията е единственият производител, който предлага въглеродно неутрални строителни елементи за жилищното строителство и строителството на сгради


Снимка: Hörmann. Компанията предлага въглеродно неутрални продукти за жилищно строителство (стандартно производство) и за търговско строителство (опционално само за Германия).

Само при Hörmann: въглеродно неутрални строителни елементи за жилищното строителство и строителството на сгради

Като семейна компания Hörmann осъзнава своята отговорност за бъдещите поколения, отдава голямо значение на ангажирането на служителите, доставчиците и клиентите с опазването на околната среда и е първият и единствен производител на строителни елементи, който от 1 януари т.г. стандартно доставя всички свои продукти за жилищно строителство като неутрални по отношение на емисиите на CO2.

„Като семейна компания ние съзнаваме своята отговорност пред бъдещите поколения. Дългогодишната ни стратегия за опазване на климата следва принципа на триадата „изчисления - намаляване - компенсиране“. Работим усилено за постоянното намаляване на емисиите на CO2 на Hörmann“, подчертава Мартин Й. Хьорман, неограничено отговорен съдружник в Hörmann Group.  

 
Снимка: Hörmann. Hörmann доставя като въглеродно неутрални гаражни врати, задвижвания, входни и интериорни врати, стоманени каси и стоманени врати, както и системи за съхранение.

Продуктите Hörmann за строителството на сгради, като например индустриални врати и техните задвижвания, товаро-разтоварна техника, врати за обекти и системи за контрол на достъпа, в Германия се предлагат опционално като въглеродно неутрални. По този начин Hörmann дава на клиентите си възможност да допринесат за опазването на околната среда.

 
Снимка: Hörmann. По желание на клиента продуктите на Hörmann за строителство на сгради в Германия се предлагат опционално и като въглеродно неутрални.

Строителни елементи за устойчиво бъдеще

От 2019 г. насам Hörmann вече изчислява ежегодно баланса на емисиите на CO2 за всички производствени предприятия на Групата в Европейското икономическо пространство. За да се направи пълна и точна цялостна оценка, се вземат предвид както преките, така и непреките емисии в съответствие с Протокола за парниковите газове.

„Изчисляването на корпоративния и продуктовия въглероден отпечатък е на доброволни начала, т.е. не се изисква от закона. По този начин обаче знаем точно къде възникват емисиите и къде можем да предприемем действия, за да ги намалим, а в най-добрия случай - да ги избегнем напълно”, обяснява Сара Остерхолт, отговорник по въпросите за устойчиво развитие на Hörmann Group.

 
Снимка: Hörmann

Мерки за намаляване на емисиите на CO2 с малък и голям обхват

Въз основа на изчислението на баланса на въглеродните емисии стратегията на Hörmann за опазване на климата е насочена към намаляване и избягване на емисиите. Това означава, че Hörmann покрива 100% от своите потребности от електроенергия във всичките си европейски производствени обекти с „истинска” зелена електроенергия и спестява повече от 75 000 тона въглеродни емисии всяка година в резултат на тази и много други мерки.

 
Снимка: Hörmann. Всички европейски производствени обекти на Hörmann Group в Европа покриват 100% от своите потребности от електроенергия с „истинска" зелена електроенергия. В Германия това се осъществява в сътрудничество със сертифицирания доставчик Naturstrom.

За да намали потреблението, производителят залага и на интелигентна и сертифицирана система за управление на енергията, използване на рециклирана хартия и рециклиране на рециклируеми материали, изпращане по пощата с нулев въглероден отпечатък, както и пестене и рециклиране на опаковъчни материали. Остатъчните емисии се компенсират чрез насърчаване на сертифицирани проекти за опазване на климата в областта на възобновяемите енергийни източници, опазването на горите и залесяването в сътрудничество с ClimatePartner.  

 
Снимка: Hörmann. По отношение на опазването на климата Hörmann се фокусира основно върху мерки за избягване и намаляване на въглеродните емисии.

Емисиите, които възникват в звената, предхождащи и последващи веригата на доставки, не могат да бъдат пряко повлияни от Hörmann. Ето защо семейната компания приобщава своите доставчици към ангажимента си за опазване на климата и ги насърчава сами да проявят активност - например вече се получават първите въглеродно неутрални продукти от доставчиците. Може да научите повече за устойчивото развитие в Hörmann на www.hormann.bg

ОЩЕ НОВИНИ

Баумит КристалТоп – минерална мазилка от ново поколение с революционна технология на свързване

Баумит КристалТоп – минерална мазилка от ново поколение с революционна технология на свързване

Комбинацията с грунда Баумит КристалАктиватор създава системата Баумит Кристал Kомплект, която гарантира на фасадите първокласна устойчивост на мръсотия и дълготрайна красота

Hörmann мисли и действа зелено

Hörmann мисли и действа зелено

Компанията е единственият производител, който предлага въглеродно неутрални строителни елементи за жилищното строителство и строителството на сгради

Две събития на Wienerberger и Semmelrock насочват вниманието към екологичните и естетически решения за ландшафтно оформление

Две събития на Wienerberger и Semmelrock насочват вниманието към екологичните и естетически решения за ландшафтно оформление

След серия от инициативи, посветени на Деня на Земята, компаниите продължават да работят в посока повишаване на ангажираността по опазване на околната среда

Демонстрационният камион на Schüco пристига за пръв път в България

Демонстрационният камион на Schüco пристига за пръв път в България

Тази година три града са включени в тура на камиона като част от обиколката му в Европа

Саморазливните подови замазки на ТЕРАЗИД – с още по-кратки срокове на съхнене

Саморазливните подови замазки на ТЕРАЗИД – с още по-кратки срокове на съхнене

Замазките са със специална формула за полагане при подово отопление