Ясно е журито за конкурса за разработване на модел за екоселище

4172
Журито за конкурса по проект MILD HOME беше определено след срещи и дискусии между партньорите: Столична община, Европейски институт по труда и БТПП.

Със заповед на кмета на София - Йорданка Фандъкова беше оповестен съставът му, който се състои от: 

 

• председател - проф. д-р арх. Александър Александров, ръководител на катедра „Градоустройство" към Архитектурен факултет на УАСГ; 

 

• зам.-председател - арх. Симеон Симеонов, главен архитект на район „Връбница"; 

 

Членове: доц. д-р арх. Росен Савов, член на УС на Съюз на архитектите в България, арх. Николай Баровски, председател на регионална колегия София-град на Камара на архитектите в България, арх. Ваня Манева, главен експерт към Европейски институт по труда, арх. Бойка Къдрева, директор на Дирекция „Териториално планиране" в Столична община, Цветан Петров, кмет на с. Мрамор, д-р инж. Здравко Георгиев, изпълнителен директор на Енергийна агенция „СОФЕНА", Елеонора Карнаса, ръководител на дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти" към БТПП, Ренета Николова, главен редактор на вестник „Строител", Венета Кръстева, управител на вестник „Строителство градът", и Надежда Петкова, главен юрисконсулт в Столична община. 

 

След селекция от техническата комисия на предложенията, отговарящи на изискванията за участие в конкурса, журито ще вземе мотивирано решение за своя избор и ще класира трите най-добри от тях. Заседанията на журито ще се проведат на 26 и 27 февруари 2014 г., след което ще бъде обявен резултатът от конкурса. 

 

Подробна информация за конкурса, заданието и сроковете можете да намерите тук.