Искат поемане на дългосрочен дълг за Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства в Добрич

45

Обсъждането ще се проведе на 27 юни от 16.00 часа в сградата на Общината


Община Добрич кани местната общност да  участва в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, чрез провеждане на  процедура за избор на финансова или кредитна институция, с която да сключи договор за общински заем  (кредит) за инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“. Стойността на дълга е до 12 000 000 лева, а срокът на усвояване – до 3 години от датата на подписване на договора за кредит.

Условията за погасяване са окончателно погасяване до 15 години от датата на подписване на договора за кредит, гратисен период за главницата до 3 години от датата на подписване на договора за кредит, а след изтичане на гратисния период – на равни месечни вноски, без такси за предсрочно погасяване. Предвижда се максимален лихвен процент – равен на основния лихвен процент, обявен от БНБ плюс надбавка не повече от 2.5 процентни пункта годишно. Други такси са еднократна такса управление до 0,2% от размера на кредита. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства, а начинът на обезпечение на кредита - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, постъпващи по бюджетната банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.    

Община Добрич очаква мнения, препоръки и предложения в деловодството на електронен адрес priemna@dobrich.bg или на телефони 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 08 юли.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Добрич и ще се приложи към предложението за поемане на дългосрочен дълг при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

ОЩЕ НОВИНИ

НКЖИ представи железопътните проекти, планирани за територията на община Русе

НКЖИ представи железопътните проекти, планирани за територията на община Русе

Сред тях са изграждане на интермодален терминал и рехабилитация на гаровия комплекс и спирка „Товарна гара Русе“

Изготвен е инвестиционен проект за ремонт на църквата СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ в Свищов

Изготвен е инвестиционен проект за ремонт на църквата СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ в Свищов

Православният храм е паметник на културата с национално значение

Продължава изграждането на 45-метровата Skywaves на бул. "България" и Околовръстен път в София

Продължава изграждането на 45-метровата Skywaves на бул. "България" и Околовръстен път в София

Най-горното ниво ще води към малка VIP зала със защитена от шум и вятър открита тераса, разкриваща панорамна гледка във всички посоки

До средата на август ще завърши строителството на детската градина в МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ИЗТОК в София

До средата на август ще завърши строителството на детската градина в МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ИЗТОК в София

Дотогава се очаква да бъде завършена и улица „Флора“, за да има достъп до новата градина

Откриха обновения парк при пл. ВЪЗРАЖДАНЕ в кв. Каменица във Велинград

Откриха обновения парк при пл. ВЪЗРАЖДАНЕ в кв. Каменица във Велинград

Той беше променен в рамките на три месеца по проект на ОП „Региони в растеж“ с европейско финансиране и средства от националния бюджет