Арх. Ивайло Мишев с националната награда на САБ - "Архитектон"

12496
Наградата за архитект, работещ извън страната, получи Красимир Василев. Проектът му в екип за Ваканционно селище в Обзор спечели и второ място в конкурса Archinova. 

 

Отбелязването на половинвековния юбилей на САБ завърши вчера вечерта с церемония по връчване на националната годишна награда на САБ - "Архитектон", както и на наградата на Държавна агенция за българите в чужбина - на архитект, работещ извън страната. Наградата "Архитектон" обяви председателят на журито арх. Евлоги Цветков.

 

 

Дипл. инж. Арх. Ивайло Мишев - управител на Архитектурно студио "АТМ", получи националната награда на САБ "Архитектон", за Пречиствателна станция за отпадни води - Сандански. 

 

От 1991 г. арх. Ивайло Мишев е управител на Архитектурно студио "АТМ" ЕООД. Участвал е в проектирането и реализирането на редица обекти - обществени сгради, театри, жилищни комплекси, летищни терминали, промишлени обекти и др. 

 

Пречиствателната станция за отпадни води (STP) - Сандански е разположена в промишлената зона на града. Целта на проекта е да се интерпретира технологичния процес в новаторски архитектурен дизайн, за разлика от традиционните пречиствателни станции, чиито фокус е върху основните технологични звена, разпръснати в значителни площи от парцела. Ето защо дизайнът е повлиян от движението на пречистената вода по хоризонтала и по вертикала, както и от взаимодействието ѝ с околната среда.

 

 

Сградата се състои от два цилиндъра, различаващи се по височина, наклон и геометричен дизайн. Във вътрешния цилиндър се помещават основните технологични единици - резервоарите за механично и биологично пречистване на водт. Във външния цилиндър са разположени допълващите технологични звена, складове, обслужващо помещения и административни площи. Вътрешният цилиндър е със строга геометрия, растяща по вертикалната ос, а външният е с наклон, следващ спираловидна траектория и е обрамчен от покрита външна галерия с "дървовидна" фасадна мрежа.

 

Парцелът се намира в индустриалната зона на град Сандански, на терен с промяна в денивелацията. В близост минават река Санданска Бистрица и международната велезопътна линия към Гърция. Затова цялостната концепция на ПСОВ Сандански се опитва да трансформира прилежащия пейзаж и да послужи като отличителен белег за общината.

 

Наградата за архитект, работещ извън страната, отиде при Красимир Василев. От негово име наградата получи неговият брат.

 

 

Красимир Василев завършва архитектурния факултет на УАСГ през 1981 г. и през 1992 защитава научна дисертация в Московския архитектурен институт. От 2000 г. живее в Торонто, Канада. Арх. Василев е лицензиран архитект в Онтарио, Канада, и притежава пълна проектантска правоспособност в България.

 

Имотът на Ваканционно селище Обзор е разположен в непосредствена близост до южния плаж на Обзор на площ около 4.6 хектара. Това благоприятно разположение, както и анализът на останалите характеристики на средата, са предопределили основните принципи на дизайна: да се максимизира изгледът към морето, като всеки апартамент получи такъв изглед; да се съхрани възможно най-пълно релефът; да се предвидят паузи в застрояването и се разработят богато озеленени пространства; да се запази и по възможност укрепи съществуващия скат; да се съхрани плажната ивица. Това са елементи на един цялостен подход за устойчиво проектиране, който заедно със съвременното интерпретиране на някои прогресивни похвати от българската архитектура са в основата на дизайна на този комплекс.

 

 

Застрояването включва поредица от ветрилообразно разположени сгради с ориентация север-юг и допълнителни тела перпендикулярно на тях. Сградите са свързани с пешеходна пътека - гръбнак на композицията, преминаваща през проходи в сградите на ниво терен. Така ситуирани, сградите формират междусградни пространства, ориентирани към морето, включващи частни градини, плувни басейни, места за отдих и поредица от пешеходни пътеки, свързани с панорамна алея в източната част на имота.

 

Откритите паркинги, разположени непосредствено до входовете в комплекса от запад, са също с тревна настилка и перголи. До тях са изградени и места за отпадъци и рециклиране, както и подземен резервоар за събиране на дъждовна вода, предназначена за напояване.

 

Сградите са с коридорна система; едно-, дву- и тритсайните апартаменти са с отворена планировка, като всеки разполага с тераса или градина. Вътрешните и външни пространства неусетно преминават едно в друго благодарение на остъклените плъзгащи врати с големината на конструктивните отвори. На най-горните нива са разположени луксозни мезонети с изцяло остъклени окачени фасади и обширни покривни тераси.

 

 

Съвременното прилагане на някои характерни за местната архитектура елементи като дървени прегради между терасите, в които са вградени климатичните тела, слънцезащитни решетки, маркиращи главните входове в сградите и открояващи се на фона на бялата пластично оформена западна фасада, дълбоки стрехи, перголи, каменни зидове и други допринасят за достигане на архитектура, хармонично вписваща се в контекста на българското черноморско крайбрежие. 

 

Проектът за Ваканционно селище в Обзор спечели и второ място в конкурса Archinova с тема "Ваканционни селища и хотели".  Повече за проекта  - тук

 

В заключителния ден от честването на 50 години от създаването на Съюза на архитектите в България неговият председател арх. Георги Бакалов приветства гостите.

 

 

Поздравителни адреси бяха прочетени от президента Росен Плевнелиев, от Института за изследване на изкуствата към БАН, от посланика на Украйна у нас, от дипломатическата мисия на Република Казахстан, от ЕСРИ България, Българската Асоциация на архитектите и инженерите - консултанти /БААИК/ и от Регионална колегия София град към КАБ. Лично поздравиха архитектите председателят на Комисията за култура и медии в парламента Поли Карастоянова, председателят на Съюза на ландшафтните архитекти проф. д-р ланд. арх. Йордан Кулелиев и заместник-кметът на Столична община Дончо Барбалов. 

 

Ема Димитрова

Снимки: авторът