В Колодрум "Сердика" искат да правят преместваем комплекс по мини футбол

1861
Това е идеята, за която предстои обществено обсъждане.

"Национална спортна база мини футбол" ООД има предложение за преустройство на вътрешното пространство и изграждане на преместваем миникомплекс по футбол в „Колодрум Сердика" в Борисовата градина.

 

 

 

 

Според сдружение "Велоеволюция" така се унищожава възможността за ползване на ценна спортна база, като друга такава в София няма, а и се поставя под въпрос опазването на историческо наследство за колоездачния спорт. "Футболни игрища в София има, но друг колодрум няма", казват от сдружението. Според други коментари във фейсбук, по дадения план изглежда, че пистата на колодрума не се засяга и вероятно е възможна симбиоза между колодрум и игрища.

 

Представянето на проекта мина, всички заинтересовани граждани и клубове могат да изпращат становища до 7 декември в деловодството на район „Средец"-СО, ул. „Леге" 26 или на електронната поща info@sredec-sofla.org. Мотивираното предложение за виза за проектиране е на разположение в стая 415, отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация" при районната администрация.

 

Заключителната дискусия да сс проведе в заседателната зала на район „Средец"-СО, етаж 2 на на 11 декември (петък) от 18.15 ч.