СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Международна конференция по сеизмично инженерство ще се проведе на 20 и 21 октомври
 Facebook

Международна конференция по сеизмично инженерство ще се проведе на 20 и 21 октомври11.10.2021 / 14:25 - CityBuild.bg

Първият панел е насочен към намаляване на сеизмичния риск чрез правилно проектиране с Еврокод 8 и очакваните нормативни промени.

 

 

Строителен инженерен форум - Международна конференция по сеизмично инженерство, ще се проведе на 20 и 21 октомври онлайн. Конференцията е организирана от Съюза на строителните инженери в България (ССИБ) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) - Регионална колегия София-град. Партньори на събитието са Европейският съвет на строителните инженери (ECCE) и Европейският съвет на инженерните камари (ECEC). Членовете на тези организации са поканени да вземат участие в конференцията.

 

 

Основната цел на Международната конференция по сеизмично инженерство е да повиши квалификацията на инженерите-конструктори в областта на антисеизмичното проектиране и да подчертае необходимостта от нов интегриран подход към обновяване на сгради с цел подобряване едновременно на енергийните и сеизмичните им характеристики.

 

Отговорността на строителните инженери за намаляване на сеизмичния риск е голяма. Трябва да бъдат полагани общи усилия, с подкрепата на държавата и с политическа воля, за намаляване на сеизмичния риск и щетите при земетресения, а това изисква обмен на знания, идеи и практически опит. В тази връзка организаторите определят като своя цел насърчаването на международното сътрудничество между инженери и други професионалисти в областта на антисеизмично строителство.

 

 

В първия панел на конференцията, насочен към намаляване на сеизмичния риск чрез правилно проектиране с Еврокод 8 и очакваните нормативни промени, активно участие с четири доклада ще вземе Националният център по сеизмично инженерство (НЦСИ) при УАСГ. Центърът ще сподели теоретични познания и практически опит и с участието си ще покаже позициите си като национално значим сеизмичен център, който осъществява научноизследователски, проектантски и експертни дейности за намаляване на сеизмичния риск.

 

Ще бъде представен анализ от доц. д-р инж. Цветан Георгиев на очакваните промени в следващото издание на Еврокод 8 и в частност prEN 1998-1-2, отнасящи се до стоманени конструкции, както и коментар за това как те биха рефлектирали върху българската проектантска практика. Доц. Георгиев ще направи и коментар за някои недобри практики, свързани с прилагане на националните норми.

 

Доц. д-р Михаела Кутева и доц. д-р инж. Цветан Георгиев ще запознаят участниците в конференцията с предлаганите промени в Еврокод 8, свързани с моделирането на сеизмичното въздействие и отразяването им в българската нормативна уредба. Проф. д-р инж. Васил Кърджиев ще разгледа предлаганите промени в Еврокод 8 за стоманобетонните конструкции. Вниманието ще бъде насочено по промените, свързани с масово проектираните конструкции от клас по дуктилност среден (DC2),  ще бъдат засегнати и предвижданите промени в Еврокод 2, свързани със сеизмичното проектиране на стоманобетонни конструкции. В съавторство с колеги от НЦСИ при УАСГ инж. Огнян Ганчев ще представи сеизмичното поведение на едропанелни жилищни сгради в България и натрупаният опит от реализирани експериментални изследвания.

 

 

По време на първия панел от форума почетният професор на Националния технически университет в Атина (NTUA) д-р инж. Йоанис Психарис, вицепрезидент на Гръцката организация за защита и планиране на земетресения (EPPO) и национален делегат на Гърция в Международната асоциация по земетръсно инженерство, ще представи основната философия на подготвяните в момента „Насоки за сеизмична оценка и обновяване на съществуващи мостове в Гърция".

 

Президентът на Хърватска камара на строителните инженери в Загреб - инж. Нина Дражин, ще запознае участниците с ролята на Камарата за премахване на последиците от двете опустошителни земетресения в Загреб през март и в Петриня през декември 2020 г., както и за определянето на необходимото законодателство и програмата за спешно възстановяване след земетресения.

 

Инж. Андреас Бранднер от Федералната камара на архитектите и оправомощените инженери консултанти на Австрия и ECCE Президент за 2021-2024 г. ще акцентира върху влиянието на земетресенията в геотехниката - чрез примери и решения за отстраняване на ефектите от земетресенията с прости и икономически ефективни решения.

 

Ръководителят на катедра по статика, динамика и устойчивост на конструкциите от Университета на Загреб - доц. д-р инж. Марио Урош, ще представи основните характеристики на земетресенията в Хърватия през 2020 г. от конструктивна гледна точка и ще покаже характерни повреди по типичните сгради в засегнатите райони във връзка с граничните състояния по Еврокод. Ще бъдат направени заключения относно причините за повредите и мерките, които трябва да се вземат, за да се предотвратят те в бъдеще. Специално внимание ще бъде отделено на носещата способност и пластичността на зиданите конструкции, способността им да разсейват енергия и механизмите на разрушаване, които са от решаващо значение за повреди на сградите.

 

В първия панел на конференцията ръководителят на Катедрата по механика и материали на Университета „Св. Кирил и Методий" в Скопие - доц. д-р инж. Коце Тодоров, ще коментира сеизмичното поведение на нерегулярни в план конструкции - критериите за регулярност в план в различни национални разпоредби и конструктивните характеристики, които следва да бъдат определени за контрол на нерегулярност съгласно EN 1998-1 и сравнение на методологиите за тяхното определяне.

 

Ключовият въпрос можем ли да използваме целия инженерен опит и знания и да се опитаме да установим непрекъснати процеси за добро управление на сеизмичния риск ще бъде разгледан от доц. д-р инж. Йосип Аталич от Катедрата по инженерна механика към Строителния факултет на Университета на Загреб, ръководител на екипа от експерти за Национална оценка на сеизмичния риск в Хърватия и един от основателите на Хърватския център по земетръсно инженерство.

 

 

Поради епидемиологичната обстановка в страната, Международната конференция по сеизмично инженерство ще бъде проведена само онлайн. Лекциите на авторите ще се предават директно чрез онлайн платформа към българските инженери и инженерите от европейските страни. Ще е възможно задаване на въпроси онлайн. Дискусионният панел ще бъде само за българските инженери. Лекциите ще бъдат на български и на английски език с двупосочен симултанен превод, като може да изберете езика, на който искате да слушате. Посетете страницата на събитието, за да разберете повече подробности за форума и за да се регистрирате.

 

*Очаквайте информация за Втория панел в Международната конференция по сеизмично инженерство на 20 и 21 октомври.

 

 
още от Новини

още от Баш майстор

още от Избрано