МРРБ предлага промени в ЗУТ за довършване на общински и държавни инфраструктурни обекти

144

Строги регламенти и срокове ще гарантират обществения интерес, казват от министерството


Промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) ще въведат механизъм, чрез който публични държавни или общински инфраструктурни обекти без пълния обем строителна документация, които отговарят на техническите правила, норми и изисквания за съответния вид строеж, да бъдат завършени и въведени в експлоатация. Към тях спадат елементи на техническата инфраструктура, като мостове, тунели, надлези, подлези, прелези, ВиК инфраструктура, електрически подстанции, хидромелиоративни строежи и др. Проектът за промени в ЗУТ са публикувани за обществено обсъждане тук.

В съществуващия ЗУТ липсват и разпоредби, които да определят статута на започнали, изградени, реконструирани и ремонтирани обекти без изискващите се строителни книжа - одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж, за хидротехнически съоръжения и прилежащите им съоръжения, публична собственост на държавата и общината, които представляват строежи от първа категория. Липсата на правна уредба, която да урежда тези строежи, води до невъзможност те да бъдат завършени и въведени в експлоатация. Същевременно тяхното премахване е нецелесъобразно и икономически необосновано в случаите, в които са били допустими по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно действащия закон. Освен че са публична собственост на държавата или на общините, тези строежи са за обществени нужди, като голяма част от тях са национални обекти и/или обекти с национално значение, както и обекти с първостепенно общинско значение.

За да се гарантира обществения интерес, МРРБ залага в законопроекта регламенти към възложителите и необходимата документация, както и кратки срокове за изпълнението на тези действия.

Предвидено е възложителите да заявят такива строежи в 3-месечен срок след влизането в сила на промените в ЗУТ пред началника на ДНСК. Службата и другите участници в строителството извършват проверка на място за състоянието и степента на завършеност на всеки строеж. При изрядна документация началникът на ДНСК ще издава удостоверение за годност за експлоатация. Незавършените строежи ще могат да се довършат въз основа на одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж.

С промените се гарантират и гаранционните срокове за строежите, които ще започват да текат от деня на издаването на удостоверението за годност за експлоатация за завършените строежи, съответно от деня на въвеждането им в експлоатация по общия ред на ЗУТ (за незавършените строежи). Обектите, които не се декларират в разписаните срокове, ще се премахват по общия ред на Закона за устройство на територия.

ОЩЕ НОВИНИ

Приключи изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара "Владимир Павлов"

Приключи изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара "Владимир Павлов"

Преминаването на товарни композиции от пристанището към вътрешните жп връзки на страната вече е значително улеснено

Изграждат първото междублоково пространство в Стара Загора за преодоляване на ефекта "Градски топлинен остров"

Изграждат първото междублоково пространство в Стара Загора за преодоляване на ефекта "Градски топлинен остров"

То се намира в кв. „Железник“ между ул. „Загорка“ 31 и 33 и ул. „Старозагорско въстание“ 26 и 28

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

На разположение на клиентите ще има два хипермаркета и над 20 магазина и заведения

Реконструкцията на Дондуковата градина в Пловдив върви по план

Реконструкцията на Дондуковата градина в Пловдив върви по план

Три фонтана, водна каскада, лапидариум, две детски площадки, осветление, пейки и нова растителност ще има в най-стария парк в града