Националната асоциация на строителните предприемачи: Промените в ЗУТ са против обществения интерес

178

Според НАСП промените дават възможност на всеки да обжалва в съда изцяло легитимни строителни разрешителни и въвеждането в експлоатация на изградени обекти, както и да забави приемането им с години, без да носи никаква отговорност за това


Във връзка с промените в ЗУТ, приети от Комисията по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление /КРРБМС/ в НС на 12 юли, ние, членовете на Националната асоциация на строителните предприемачи /НАСП/, искаме да поясним следното:

Според гласуваните промени при издаване на строително разрешително за обекти, които са подлежали на ОВОС /оценка на въздействието върху околната среда/ или на необходимостта от такава се съобщава на „засегнатата общественост”. Също така според нова ал.7 на Чл. 177 от ЗУТ при разрешаване на ползването на обекти, подлежали на ОВОС или на преценка за необходимост от такава, се съобщава на „засегнатата общественост”. Мотивите са, че се цели изпълнението на принципи, заложени в Конвенцията за достъп до информация, както и участие на обществеността в процеса по вземане на решения. Друг мотив е достъпът до правосъдие по въпросите на околната среда.

Дейността на НАСП не е засегната от промените, тъй като изпълняваните от членовете обекти не попадат в категория, подлежаща на ОВОС. Но не можем да не вземем отношение по това негативно за обществения интерес решение.

На практика промените дават възможност на всеки да обжалва в съда изцяло легитимни строителни разрешителни. Нещо повече – да обжалва въвеждането в експлоатация на изградени обекти и да забави приемането им с години, без да носи никаква отговорност за това.

В Конвенцията ясно е записано, че „Всяка страна осигурява участието на обществеността на ранен етап, когато всички възможности са открити и може да се проведе ефективно обществено обсъждане”. Това се предвижда от българското законодателство и напълно се подкрепя от НАСП.

Считаме, че на етап планиране на териториите всички граждани и/или заинтересовани организации и страни могат и трябва да вземат участие. Единствено по този начин могат да се вземат устойчиви решения, които позволяват ефективен баланс между урбанизация и екология.

Направените промени обаче ясно посочват, че не се разбира ключовият принцип, заложен в Конвенцията, и се позволява атакуване на административни актове, последващи териториално планиране, което вече е било веднъж обект на обществено обсъждане. Това води до изключително вредна тенденция, отречена от ЕС, за неустойчивост на административните актове.

По този начин всяка инвестиция може да бъде спряна по всяко време, при това без да се носи финанасова или административна отговорност. Това ще доведе до превръщане на инвестирането в България в хазарт, което ще лиши обществото от работни места и приходи. Това ще създаде и възможност за рекет на всяко едно начинание.

НАСП би искала да обърне внимание и на провеждането на процедурата. Такова важно решение е взето само от 10 присъствали члена на Комисията от общо 18. Нещо повече - решението е взето с 6 срещу 4 гласа. По процедурата липсва и задължителната предварителна оценка. Не е анализирано как ще повлияе промяната на бюджета, както и на обществените отношения.

Недопустимо е промени, за които се твърди, че целят по-висока информираност и участие на общността, да не са подложени на обществено обсъждане.

Всичко това прави тези промени прибързани, без дебат с обществото и против обществения интерес. Също така промените са приети при неспазване на установените процедури. С оглед на това НАСП настоява депутатите от Комисията да презгледат своето решение.

Негативно отношение към промените изразиха още от Камарата на строителите в България и Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти (БААИК).

ОЩЕ НОВИНИ

ВИВА МАРЕ БИЙЧ ХОТЕЛ в Созопол – изпълнен с висок клас алуминиеви системи SCHÜCO

ВИВА МАРЕ БИЙЧ ХОТЕЛ в Созопол – изпълнен с висок клас алуминиеви системи SCHÜCO

Използваните естествени, висококачествени и високотехнологични материали благоприятстват постигането на оптимално темпериране на сградата през всички сезони, оптимизирането на енергийните разходи, както и намаляването отпечатъка й върху околната среда

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Сградата на филиала е една от 25-те, които се изграждат в момента в София

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Средните продажни цени остават стабилни през първите шест месеца на 2022 г

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Третокласният път е важна транспортна артерия в област Смолян и свързва Неделино и Златоград с общините Баните и Ардино