НИНКН не е поискал допълнителни документи за статута на Японския хотел

2481
От института не са се съобразили с предложението на архитекти и научни среди преди да откажат статут на сградата като паметник на културата.

"Аз лично присъствах на това заседание и казах на колегата от НИНКН, че всъщност те не разполагат с цялата информация и че сме готови да предоставим материали от проектантските архиви за детайли, концепции и философия относно хотела, така че да могат да направят по-задълбочена научна оценка", каза в сряда в интервю за citybuild.bg заместник-председателят на Камарата на архитектите арх. Петкана Бакалова. "Призовахме ги да вземат предвид нашите знания, както и на академичната общност. Тези материали обаче не бяха изискани от нас и се пристъпи към решение. В момента главният архитект на София го обжалва. Целта е да се направи нова научна оценка на сградата", каза тя.

 

В края на миналия месец министър Вежди Рашидов отказа хотелът да бъде обявен за паметник на културата. Това стана на 19 юли след становища от Националния институт за недвижимо културно наследство и от Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности. В заповедта пише, че „...не се откриват признаци за идентификация на изследвания обект като недвижима културна ценност“.

 

Някак гротескно е, че в търсачката на сайта на НИНКН, при търсене на "хотел "Маринела", резултатът от търсенето е "БЛА-БЛА"... Същият е резултатът при търсене на "Японски хотел", "Витоша Ню Отани", "Кемпински" и "Кишо Курокава".

 

 

Вчера при поредната проверка за спазване на издадената от Дирекцията за национален строителен контрол заповед за спиране на надстройката на едноетажно тяло на хотел „Маринела“ с един етаж е установено, че на строежа се работи в извънработно време. В 17.30 часа на строежа са се явили четирима работници на фирма-изпълнител на отоплителна и вентилационна инсталации. Преди това, от началото на работния ден до 17.30ч., не са извършвани строителни и монтажни работи и на строежа не е имало механизация и работници.

 

 

Работниците и фирмата-изпълнител ще бъдат санкционирани от ДНСК за неизпълнение на заповедта за спиране на строежа. Предвид установено системно неизпълнение на заповедта служители на ДНСК ежедневно извършват проверки на строежа, като тези проверки вече са съвместни с органите на Главна инспекция по труда и Министерството на вътрешните работи. Установени са нарушения и на трудовото законодателство от органите на ГИТ, за което нарушителите също ще бъдат глобени. Органите на ДНСК ще продължат ежедневно да упражняват контрол по изпълнение на заповедта.

 

Ема Димитрова