Община Пловдив представи инвестиционна мярка за адаптация към климатичните промени

256

Проектът предвижда превенция на градската инфраструктурата към улични наводнения чрез изграждането на дъждоотливници на невралгични участъци в града


Експертният екип на Община Пловдив представи предстоящ проект за инвестиционна мярка, насочена към адаптация към климатичните промени. Срещата се осъществява в рамките на проект, изпълняван от Националния доверителен екофонд в партньорство със сдружението на Норвежките общини (KS) и общините Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, София и Стара Загора на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Изследванията на изменението на климата показват, че както поради естествената цикличност на природните процеси, така и в резултат от антропогенното влияние, чрез увеличаване на парниковите газове климатичните промени също са фактор за повишаване на риска от наводнения. Резултатите са по-високи стойности на интензивните валежи, по-голям брой на дните през годината с краткосрочни валежи над критични прагови стойности и др.

Община Пловдив попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG3 APSFR MA 05. Предстоящата мярка „Дъждовно отводняване на завирени критични участъци от пътната инфраструктура вследствие на интензивни валежи, чрез изграждане на дъждоотливници“ има за цел да спомогне отводняването на невралгични участъци от пътната инфраструктура в града, които образуват водосбори в резултат от интензивни валежи. За целта по проекта ще бъдат изградени специални съоръжения, които ще отвеждат дъждовната вода директно в р. „Марица“. Обектите, на които се предвижда изпълнението на мярката, са подлезът под жп линия Пловдив-Карлово /бул. „Копривщица“/, бул. „Марица“ – юг; подлезът под бул. „В. Априлов“, бул. „Марица“ – юг; подлезът под бул. „Руски“, бул. „Марица“ – юг; подлезът под мост „Адата“, бул. „Марица“ – юг.

Проектът предвижда и изграждане на видеонаблюдение на пътникопотока на определените невралгични места, което ще подпомогне процеса по поддръжка на новата инфраструктура.

Изпълнението на проекта допълва дейностите по програма LIFE /BULADAPTECOS/, като и двете проектни предложения са насочени към общо решение за изпълнение на мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и управление на рискове свързани с климата.

ОЩЕ НОВИНИ

Зам.-министър Захари Христов: Има решение за трафика през тунел "Железница"

Зам.-министър Захари Христов: Има решение за трафика през тунел "Железница"

Възможно е до два месеца след намиране на вариант за укрепване на свлачището преди тунела да бъде пуснато движението по едното платно на АМ „Струма“ и то да премине през едната тръба на тунела

Германска компания обмисля инвестиция за разкриване на 2 000 нови работни места в България

Германска компания обмисля инвестиция за разкриване на 2 000 нови работни места в България

Това стана ясно по време на среща на служебния министър на икономиката Никола Стоянов с представители на фирмата

Ремонтират 6-километрова отсечка между селата Груево и Летовник по пътя за планинския извор Дамбалъ

Ремонтират 6-километрова отсечка между селата Груево и Летовник по пътя за планинския извор Дамбалъ

По този начин ще бъде завършен целият маршрут до мистичната местност, като това ще бъде втори ремонтиран участък от пътя за култовия връх

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Това е част от проекта „Вълна на реновиране“, като средствата за него са осигурени от Европейската комисия

АПИ: Тунел "Железница" на АМ "Струма" не е готов

АПИ: Тунел "Железница" на АМ "Струма" не е готов

Агенция „Пътна инфраструктура“ прави това уточнение по повод твърдения на Института по пътна безопасност

Обновяват физкултурния салон на 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" в София

Обновяват физкултурния салон на 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" в София

Ремонтните дейности се извършват по възлагане на районна администрация „Искър“