СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Общинските съветници приеха актуализацията на бюджета на Община Видин
 Facebook

Общинските съветници приеха актуализацията на бюджета на Община Видин16.09.2021 / 15:07 - CityBuild.bg

Ще бъдат отпуснати допълнителни средства за детски и спортни съоръжения и за ремонти на общински жилища 

 

Общинските съветници приеха актуализацията на бюджета на Община Видин и Промяна на Поименния списък за капиталови разходи за 2021 г. Това е необходимо поради постъпили приходи от продажба на нефинансови активи към 30.06.2021 г. в размер на 248 264 лв., които не са заложени в началния план по бюджета на Община Видин и са формирани от продажба на сгради и на земя. Във връзка с това бяха направени и промени в Поименния списък за капиталови разходи.

 

 

С едната от тях се определят 185 810 лв. за основен ремонт на общинските жилища в ж.к. „Гео Милев" и ж.к. „Строител". Допълнителни средства се отделят за придобиване на вишка с изолиран кош за нуждите на звено „Поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения общинска собственост". Увеличават се и средствата, предвидени за направа на детски площадки и спортни съоръжения в парк „Владикина бахча" и Крайдунавския парк.

 

 

Общинските съветници разрешиха формиране за учебната 2021/2022 г. на група във филиал „Брезичка" на детска градина „Арабела", която е под нормативно определения минимум. Предложението беше включено като извънредна точка в дневния ред на заседанието, във връзка със започването на новата учебна година.

 

 

С решение на Общински съвет - Видин, Общинско предприятие „Социални дейности" получи за безвъзмездно управление част от общински имот - едното крило на сградата на ГПЧЕ „Йордан Радичков", където ще бъдат преместени Диетично-социалната кухня и Домашният социален патронаж. Това се прави по желание на ръководството, учителите и родителите на учениците на СУ „Св. св. Кирил и Методий" и е съгласувано с езиковата гимназия, подчерта заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова. „След като разгледахме мотивираното писмо на директора на училището по изкуства г-жа Бисерка Каменова, в което тя посочва, че помещението, където са Диетично-социалната кухня и Домашният социален патронаж, е необходимо на училището като салон за провеждане на занятията по народни танци, започнахме да търсим решение. Тъй като имахме и предписание от РЗИ и Агенцията по храните, че трябва да се реновира базата, преценихме, че е най-добре да потърсим място, където бихме могли да преместим тези социални услуги", обясни заместник-кметът. Тя припомни, че в миналото социалният патронаж е бил ситуиран в същия корпус на сградата на ГПЧЕ, където има обособен кухненски блок, така че материалната база е подходяща за обезпечаване на дейностите. В бюджета на Общината са предвидени и средства за извършване на необходимите ремонтни дейности, във връзка с преместването.

 

 

На днешното заседание на ОбС беше приет отчетът за касово изпълнение на бюджета на Община Видин за 2020 година, отчетите за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Община Видин, отчет на капиталови разходи и отчет за състоянието на общинския дълг. Обсъдена беше и информация за изпълнението на бюджета на Общината, сметките за средства от Европейския съюз за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. и актуален бюджет с натрупване, в който са отразени всички промени, настъпили от началото на годината.

 

 

Внесените за разглеждане Проект на Наредба за организация на движението в Община Видин и предложение за реорганизация на числеността на ОП „Регионално депо за битови отпадъци" бяха върнати за допълнително обсъждане в постоянните комисии. Общинските съветници поискаха от директора на предприятието да представи по-подробен анализ какъв ще е икономическият ефект от предложените структурни промени.

 

 

ОбС определи кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков да вземе участие на предстоящото заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация", на което да гласува „против" съгласуването на бизнес плана на ВиК - Видин. Заместник-председателят на Общинския съвет Николай Цветков бе упълномощен да участва като делегат на извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Петка" АД, което ще се проведе на 4 ноември.

 

 
още от Новини

още от Страната