СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
За обсъждане е публикувано допълнение в Наредбата за елементите на достъпната среда
 Facebook

За обсъждане е публикувано допълнение в Наредбата за елементите на достъпната среда23.04.2021 / 11:50 - CityBuild.bg

За срок от 45 дни проекти по отменената наредба от 2009 г. ще могат да се внесат за одобряване по стария ред.

 

 

За срок от 45 дни инвестиционни проекти, изработени по реда на отменената Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, ще могат да се внесат за одобряване по стария ред. Това предвижда проект на наредба за допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, който е публикуван за обществено обсъждане. С него се урежда възможността инвестиционните проекти, разработени в съответствие с отменената Наредба № 4 от 2009 г. да бъдат внесени за разглеждане от компетентния орган в 45-дневен срок от влизане в сила на новата наредба от 2021 г. В производството по тяхното одобряване ще се прилагат разпоредбите на отменената наредба.

 

Ориентация на решетките, покриващи шахти и други отвори (размерите са в cм)

 

Предложеното допълнение на нормативния акт е във връзка с искане на професионални организации на участниците в проектирането и строителството. В получени от тях писма се посочва, че епидемичната обстановка в страната затруднява и забавя работата на администрациите, а краткият срок за влизане в сила на наредбата не позволява изработените в съответствие с отменената наредба инвестиционни проекти да се внесат за одобряване от компетентен орган преди влизане в сила на новата наредба. Поради тази причина и при условията на новата наредба ще се наложи вече изработени проекти да бъдат преработвани основно, което означава ново проектиране. Това ще доведе до сериозна и икономически необоснована преработка на инвестиционните проекти за привеждането им в съответствие с изискванията на новата наредба, което ще има неблагоприятни икономически последици за строителния бизнес.

 

Примерна схема за изпълнение на тактилни ивици и табели пред входа на обществени тоалетни

 

По този начин ще бъдат уредени случаите на изработени инвестиционни проекти в съответствие с отменената наредба, които не са внесени за одобряване от компетентен орган към датата на влизане в сила на наредбата - 13 март 2021 г.

Примерна схема за изпълнение на тактилни ивици от достъпен вход към вътрешността на сгради за обществено обслужване

 

Проектонаредбата и мотивите към нея могат да бъдат намерени тук. Коментари и становища могат да бъдат изпращани в 14-дневен срок.

 

Места за хора в инвалидни колички в амфитеатралните зали със стационарни места за зрители в сгради за обществено обслужване

 

 
още от Новини

още от Страната

още от Избрано