ОЕСУТ ще обсъжда проект за офис сграда в Младост IV в София

6261
Възложител е Бизнес Парк София, а проектът е на "А и А Архитекти" ООД.

 

На 18 януари, в сряда, на заседание на специализиран състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ в разширен състав ще бъде обсъден проектът за изграждане на нова офис сграда в „Младост 4” в София. Тя граничи на север през общинска улица с многофамилни жилищни сгради и търговска сграда „Фантастико”, на изток през общинска улица с многофамилни жилищни сгради, на запад през алея със сграда номер 11 от Бизнес Парк София, на юг със сграда номер 12 от Бизнес Парк София. В границите на имота има вече съществуващи сгради от Бизнес Парк София: номера 3, 4, 7, 9, Р1, 10, 11, 12. 

 

 

Според авторите идейният проект отразява единен, комплексен подход за усвояване на територия, съобразен със съвременната градоустройствена практика и тенденциите в локалния пазар на недвижими имоти.

 

 

По проект сграда 15 почти съвпада с бившото местоположение и размери в план на събаряната сграда 13.

 

 

 

 

 

Снимки и видео: skyscrapercity.com 

 

С проекта за сграда 15 отпадат складовете и ТИР паркинга и се предвиждат изцяло офисни и обслужващи функции. Предвижда се и подобряване на транспортния достъп до Бизнес парка чрез отваряне на товарния вход за леки автомобили.

 

 

Ориентацията на сграда 15 е съобразена с околните сгради, с благоприятните посоки и с гледката към парковото пространство на Бизнес Парк София. Сградата се състои от едно цяло офисно тяло, издигащо се над партерно ниво, и два подземни етажа и едно централно атриумно пространство, пресечено от мостови връзки, осигуряващи пътища за евакуация от вътрешността на сградата.

 

 

Сградата има общо 6 надземни нива: партер и 5 офисни етажа. Застрояването е разположено свободно в границите на имота, като са спазени минималните отстояния от границите на имота и съществуващото застрояване съгласно визата за проектиране и нормативната база.

 

 

Теренът, върху който е разположена сградата, е равен, с лека денивелация и понижение на изток. Транспортният достъп до имота да се осъществява чрез един вход/изход от общинска улица „Бизнес парк София” и един вход/изход и към алея от Бизнес Парк София на юг и югозапад. Проектирани са две еднопосочни двулентови автомобилни рампи към подземните паркинги. Едната за вход към подземните нива от изток и една за изход от подземните нива от западната страна.

 

 

Сградата е предназначена за отдаване под наем на офисни площи клас А според международните стандарти в надземните етажи над партера. Двата подземни етажа на сградата са предназначени за паркинги на служители и посетители, складове, технически и сервизни помещения.

 

 

В надземните етажи на сградата са проектирани 5 офисни етажа и максимален капацитет за общо 2 192 работни места. Достъпът до тях се осъществява посредством две вертикални комуникационни ядра, съответно разположени при вход А и вход B. 

 

 

Още подробности - тук.

 

Ема Димитрова