Откриха модернизираното и разширено рибарско пристанище в Стария Несебър

124

Обновеното пристанище отговаря на всички европейски норми и е съобразено с изготвената по проекта оценка за въздействие върху културното наследство


Снимка: Община Несебър

Реализацията на обекта е подчинена приоритетното на опазване на съществуващите в акваторията на града исторически ценности и защитени територии с принадлежност към културното наследство. Съобразно направените предписания Община Несебър осъществи предварителни и по време на реализацията на обекта археологически проучвания в акваторията на залива. Извършено бе и почистване на морското дъно от  отпадъци, натрупани в следствие на човешка дейност.  

Обновеното пристанище предлага адекватни условия за осъществяване на риболовна дейност чрез създадената в него защитена акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки и кораби. Разширеният пристан дава пространство за домуване на до 121 плавателни съда. Една от важните социално-икономически задачи, изпълнявани от общината чрез този проект, е създаването на рибна борса. За улесняване на прекия контакт между риболовци и потребители са ситуирани поставяеми конструкции за продажба на пресен улов. За рибарите е подсигурено специализирано оборудване за оптимизиране на дейността.  

Конкретните позитиви, постигнати чрез проекта, са подобряване на условията, при които уловът се разтоварва, преработва, съхранява и пласира. Друга специфична цел е повишената конкурентоспособност и жизнеспособност на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, както и повишаване на безопасността и условията на труд в този традиционен за Несебър отрасъл.

Финансовата стойност на реконструкцията на Северното пристанище надхвърля 8 000 000 лева, а перспективите, които Община Несебър е заложила в реализацията му, са свързани с развитието на традиционния за голяма част от местната общност поминък – рибарството.  Финансирането на проекта е осъществено по „Програма за морско дело и рибарство“.  

Община Несебър е разработила няколко проекта, по които  предстои подписване на договори за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони: подготвен е договор за изграждане на еко пътека между с. Кошарица и местност Плазовец, предстои и подписване на договор за изграждането на нова туристическа атракция на северния бряг в Новия Несебър – Скейт парк.

ОЩЕ НОВИНИ

Общо 11 декара междублокови пространства в район "Младост" в София няма да бъдат застроени

Общо 11 декара междублокови пространства в район "Младост" в София няма да бъдат застроени

На последното си редовно заседание Столичният общински съвет прие решение, с което 18 частни имота в „Младост“ 1 и 2 стават общинска собственост и са предвидени за озеленяване и облагородяване

Стартира реализацията на проект за хибридна ВЕИ централа край Ямбол

Стартира реализацията на проект за хибридна ВЕИ централа край Ямбол

Фотоволтаичния парк „Тенево Солар“ е първи етап от комплекс „Тенево“, който ще включва вятърни турбини и батерии за съхранение на енергия

Обновяват зелена площ в павликенското село Стамболово и изграждат детска площадка

Обновяват зелена площ в павликенското село Стамболово и изграждат детска площадка

Около нея ще бъде изградена алейна мрежа, ще бъдат осигурени пейки за отдих и ще бъде поставена чешма

Министър Цеков: Започваме разширяване на 20 първокласни пътни участъка до габарит на скоростни пътища

Министър Цеков: Започваме разширяване на 20 първокласни пътни участъка до габарит на скоростни пътища

Сред трасетата, които ще бъдат разширени, са по направлението Русе – Разград – Шумен, Силистра – Шумен, Шумен – Ямбол, Ямбол – Лесово, Бургас – Малко Търново, Свищов – Русе, Враца – Оряхово и други

Ще облагородяват крайбрежната зона на Каварна

Ще облагородяват крайбрежната зона на Каварна

Проектът включва архитектурно оформление на пешеходната зона с подходящи настилки и благоустрояването й с кътове за отдих и елементи на парковия дизайн

Започна цялостно благоустройство на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Започна цялостно благоустройство на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Инфраструктурата на един от основните квартали в града близо до центъра, известен като „Звездите“, не е обновявана от 50 години