Откриха модернизираното и разширено рибарско пристанище в Стария Несебър

95

Обновеното пристанище отговаря на всички европейски норми и е съобразено с изготвената по проекта оценка за въздействие върху културното наследство


Снимка: Община Несебър

Реализацията на обекта е подчинена приоритетното на опазване на съществуващите в акваторията на града исторически ценности и защитени територии с принадлежност към културното наследство. Съобразно направените предписания Община Несебър осъществи предварителни и по време на реализацията на обекта археологически проучвания в акваторията на залива. Извършено бе и почистване на морското дъно от  отпадъци, натрупани в следствие на човешка дейност.  

Обновеното пристанище предлага адекватни условия за осъществяване на риболовна дейност чрез създадената в него защитена акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки и кораби. Разширеният пристан дава пространство за домуване на до 121 плавателни съда. Една от важните социално-икономически задачи, изпълнявани от общината чрез този проект, е създаването на рибна борса. За улесняване на прекия контакт между риболовци и потребители са ситуирани поставяеми конструкции за продажба на пресен улов. За рибарите е подсигурено специализирано оборудване за оптимизиране на дейността.  

Конкретните позитиви, постигнати чрез проекта, са подобряване на условията, при които уловът се разтоварва, преработва, съхранява и пласира. Друга специфична цел е повишената конкурентоспособност и жизнеспособност на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, както и повишаване на безопасността и условията на труд в този традиционен за Несебър отрасъл.

Финансовата стойност на реконструкцията на Северното пристанище надхвърля 8 000 000 лева, а перспективите, които Община Несебър е заложила в реализацията му, са свързани с развитието на традиционния за голяма част от местната общност поминък – рибарството.  Финансирането на проекта е осъществено по „Програма за морско дело и рибарство“.  

Община Несебър е разработила няколко проекта, по които  предстои подписване на договори за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони: подготвен е договор за изграждане на еко пътека между с. Кошарица и местност Плазовец, предстои и подписване на договор за изграждането на нова туристическа атракция на северния бряг в Новия Несебър – Скейт парк.

ОЩЕ НОВИНИ

До 15 октомври гражданите могат да предлагат пътища за ремонт по програмата на АПИ за 2023 г.

До 15 октомври гражданите могат да предлагат пътища за ремонт по програмата на АПИ за 2023 г.

Предложенията ще бъдат разгледани от постоянно действаща комисия, която ще приоритизира окончателните списъци с пътищата за ремонт

Стрийт фуд зона и място за събития ще има на столичния пазар "Иван Вазов"

Стрийт фуд зона и място за събития ще има на столичния пазар "Иван Вазов"

Проектът за модернизацията на пазара е на финален етап, като се запазва търговията на плодове, зеленчуци, цветя, храни и битови стоки, предвижда се голям паркинг и фермерски пазар

Проверка на ДНСК установи нарушения при ремонта на 71 язовира

Проверка на ДНСК установи нарушения при ремонта на 71 язовира

Според министъра на регионалното развитие това е едно от най-мащабните незаконни строителства, извършвани в периода 2018-2020 година