Палеопаркът във Вършец – изчистена архитектура и любопитни експонати

87

Проектанти са „Симеон Стоилов Студио“ ЕООД (арх. Савина Гугова)


Палеопаркът във Вършец се намира в Боровия парк на града на площ от 1 хектар и посреща посетители от 15 март миналата 2022г. Той представя по-атрактивните видове гръбначни животни, известни от находището, открито край града.

Палеопаркът е с алейна мрежа, зелени площи и зони за разполагане на експонатите с осветление към тях. Предвидени са пейки и детска площадка, като са запазени съществуващата чешма и дървета. Тук можете да видите скулптурните възстановки на атрактивни древни видове: мечозъба котка, гепард, носорог, овце, елени, диви коне, хиени, лешояди, орли, соколи, дропли и други видове.

Сградата е правоъгълна едноетажна с плосък покрив, със застроена площ 300 м2, с главен вход от юг и обслужващ вход от север. Две от фасадите са плътни и с декоративна мазилка, а другите две - с  окачена стьклена фасада. Сградата е проектирана с монолитни вертикални стоманобетонови елементи и стоманена покривна конструкция.

Снимка: Citybuild.bg

Снимка: Citybuild.bg

Сградата се състои от покрито входно пространство, зала, 3 тоалетни (една от които достъпна за хора в инвалидни колички), хранилище и техническо помещение. Залата е с една плътна и 3 стъклени стени. В нея са разположени рецепция, експозиционна площ с витрини и табла, диорама и зона за прожекции. В зоната за прожекции подът е понижен, като са оформени стъпала-пейки.

В изложбената зала ще видите витрини с останки от вкаменелости, макети на черепи и части от скелета, мултимедия с видеоклипове и анимации. Експозицията е представена в 10 витрини чрез отделни кости и отливки на по-впечатляващи останки, оригиналите на които са на съхранение в НПМ-БАН. На отделни табла с илюстрации и текст са показани по-атрактивните видове, намерени в находището.

Сред най-любопитните обекти е диорамата с площ около 12 кв. м. Тя пресъздава растителността, релефа и основните видове гръбначни в тази част на континента преди 2,5 млн. години. До момента в находището са установени около 140 вида гръбначни животни, сред които 8 вида влечуги и земноводни, 74 вида птици (5 от които са нови видове чучулиги в световен мащаб), 37 вида дребни бозайници и 21 вида едри бозайници. От находището са събрани над 1700 костни останки от птици и над 1000 костни останки от хищници, чифтокопитни и нечифтокопитни. 15 вида птици, един вид дребен хищен бозайник и един вид полевка са нови за световната наука. Това богатство поставя находището край Вършец на първо място по брой намерени видове гръбначни животни сред находищата с такава възраст в Европа.

Договорът за палеопарка по проект, съфинансиран от програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, е подписан през 2018г. Инвестиционният проект е от 2019г. Проектанти са „Симеон Стоилов Студио“ ЕООД (арх. Савина Гугова). Изпълнител на СМР е „ЕС ПИ ЕМ – СУИС Проджект Мениджмънт“ ЕООД. Повече подробности може да видите в документацията за обществената поръчка.

Снимка: Citybuild.bg

Всички експонати са възстановки и копия. Палеопаркът се радва на интерес, но тъй като много от хората се изкушават да пипат макетите, се наложи да бъдат въведени нови мерки. Посещенията са само групови с максимум 20 посетители, придружавани от служител.

Снимки: Citybuild.bg

3D тур в Палеопарка във Вършец

ОЩЕ НОВИНИ

Стартира конкурс за идеен проект за изграждане на Монумент на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора

Стартира конкурс за идеен проект за изграждане на Монумент на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора

Целта на заданието е със средствата на синтеза на архитектурата и пластичните изкуства да се постигне въздействащо пространствено решение, удачно вписано в прилежащата градска среда на парк „Св. Игнатий Старозагорски“

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Той ще е с шест класни стаи, тераса, конферентна зала, STEM център и 5 хранилища

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

В момента в сградата се помещават Туристически информационен център и Обредни домове и зали

VMV residence – терасиран модел за многофамилна жилищна сграда

VMV residence – терасиран модел за многофамилна жилищна сграда

Обемното решение е продиктувано от функционалните нужди на всяко отделно жилище, а конструктивното решение допълнително разбива сградата на по-малки обеми

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Предстои да се определи обществената функция на сградата на бул. „Патриарх Евтимий“ 2 на Попа, която е недвижима културна ценност и е собственост на Министерството на културата