Подготвя се европейска директива за планирането

122

Акцент е качеството на градската среда и обвързаността му с възнагражденията на архитектите


Архитектурният съвет на Европа (АСЕ) работи по създаването на Директива за предоставянето на услуги по планиране в областта на архитектурата, интериорния дизайн, ландшафтната архитектура, градоустройството и гражданското инженерство (вижте тук). Това съобщи арх. Веселина Николова на заседанието на Комисията по нормативна уредба към Камарата на архитектите в България (КАБ), което се проведе на 8 ноември в Централния дом на архитекта в София. От 2014 г. арх. Николова е член на Работна група за регулаторни въпроси и проблеми към АСЕ. 

Проектът на директивата е разработен от представители на Федералната камара на архитектите в Германия, както и на Камарата на архитектите в Испания. Той стъпва на испанския Закон за архитектурата, както и на определението на Европейския съд за германската Наредба за хонорарите на архитектите и инженерите. Директивата е рамков документ, който обхваща всички процедури и мерки за създаването на градската среда с цел защита на обществения интерес. В проекта се акцентира на обвързаността между качеството на средата и възнагражденията на архитектите, както и на необходимостта от отделно възлагане на обществените поръчки за проектиране и за строителство.

Планирането на застроената среда е от ключово значение за качеството на живота и благосъстоянието на хората, пише в директивата. Необходимо е да се гарантира постоянно високо качество на услугите по планиране, като проектантите преминават непрекъснато обучение, за да поддържат професионалните си умения. Създаването на европейска система за определяне на минимални цени на проектантските услуги също е гаранция за качествено планиране на средата и защита на потребителите. Очаква се директивата да задължи държавите-членки на ЕС да определят разумни и адекватни минимални цени за предоставяне на услуги за планиране и проектиране.

Комисия “Нормативи” към КАБ под председателството на проф. арх. Борислав Борисов подкрепя инициативата за създаване на директивата, като смята, че е необходимо да се обърне специално внимание на въпросите, свързани с достойното възнаграждение на архитектите, разделянето на поръчките за проектиране и за строителство, както и издигането ролята на архитекта в строително-инвестиционния процес. Комисията се ангажира да подготви становище по проекта в сътрудничество с арх. Николова, което да бъде разгледано на заседание на Управителния съвет на КАБ и внесено в АСЕ. Предвижда се да бъде организирана среща с българските евродепутати по темата. В процеса ще бъде включена и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за осъществяване на съвместна дейност във връзка с предложенията в директивата.

На заседанието на Комисия “Нормативи” бяха разгледани подробно и четирите законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), внесени в НС през последните дни. Предстои Комисията да подготви становища по законопроектите, които да бъдат гласувани от УС на КАБ и изпратени в парламента. Сред акцентите в предложенията на КАБ за промяна в ЗУТ са: отпадане на оценката за съответствие и въвеждането на регистрационен режим при одобряването на проектите; ограничаване на контролните функции на ДНСК по отношение на проектите и разрешенията за строеж; гарантиране на конкретни срокове за реализация на предвижданията в Общите устройствените планове; създаване на наредби на МРРБ за поставянето на преместваеми обекти и опазването на зелената система, които да въведат регламенти на национално ниво.

ОЩЕ НОВИНИ

Активността на пазара на луксозни имоти у нас достигна рекордни нива през годината

Активността на пазара на луксозни имоти у нас достигна рекордни нива през годината

Все по-голяма популярност добиват умните сгради със системи за добра енергийна ефективност, търсят се и нови луксозни имоти в затворени комплекси

Организират среща за бъдещето на "КвАРТал" в София

Организират среща за бъдещето на "КвАРТал" в София

Живущите в уличките между четирите булеварда "Дондуков", "Мария Луиза", "Сливница" и "Васил Левски" са поканени в Дома на киното на 10 декември от 11:00 часа

Обявена е нова защитена местност "Находища на алпийски тритон в Руй планина"

Обявена е нова защитена местност "Находища на алпийски тритон в Руй планина"

Не е позволено изграждане или поставяне на прегради, които пречат на миграцията на земноводните, както и строителство, с изключение на дейности, свързани с поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи хидротехнически и други съоръжения

Бернската конвенция реши да затвори досието по случая Калиакра и да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

Бернската конвенция реши да затвори досието по случая Калиакра и да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

Министерството на околната среда и водите приветства взетите решения и призовава неправителствените организации от Коалиция „Да спасим Кресна“ за отворен диалог и конструктивно сътрудничество

За пореден път обявиха обществена поръчка за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове в градината на НДК

За пореден път обявиха обществена поръчка за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове в градината на НДК

Намерението за това датира отдавна, а целта на поръчката е изготвяне на техническо задание, което да послужи за основа на архитектурен конкурс

Продължава работата по новия проект за Зоопарка в Пловдив

Продължава работата по новия проект за Зоопарка в Пловдив

Предстои проектантите да изработят количествено-стойностните сметки, за да бъде рестартирано строителството