Предоставиха спортен терен в Кубратово на футболен клуб "Ферион"

354

Целта е ползване и развитие на обекта


Днес Столичният общински съвет одобри безвъзмездно използване на спортен терен в село Кубратово, чийто собственик е Столична община. Теренът е с площ от 7 040 кв. м. Искането за ползване и развитие на терена е на Владимир Григоров в качеството му на управител на сдружение с нестопанска цел Футболен клуб „Ферион Кубратово" относно предоставяне за безвъзмездно използване за срок от 10 години. Футболен клуб „Ферион Кубратово" е сдружение с нестопанска дейност, което организира учебна и тренировъчна дейност и спортни състезания, изгражда и стопанисва спортни съоръжения и обекти и подготвя състезатели по футбол. Сдружението развива футболна спортна дейност за деца, юноши и младежи, като към момента в школата тренират над 100 деца.

С цел запознаване на местното население със заявения интерес от страна на Сдружението на 20 юни е проведено обществено обсъждане в кметството в селото. На това обсъждане Григоров е представил предложението на Сдружението за използване и развитие на спортния обект, което било прието от присъстващите без възражения. Във връзка с това в районната администрация е получено становище от Кмета на с. Кубратово, подкрепено с подписите на 47 жители на селото.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Ученици, студенти и работещи младежи представиха идеи за развитие на селските райони

Ученици, студенти и работещи младежи представиха идеи за развитие на селските райони

Сред идеите-победители са решение за ремонт на пътища с използване на преработена пластмаса в полагания асфалт и за съживяване и модернизиране на сгради „архитектурни призраци“ в селата чрез използване на съвременни енергийни решения и екологични строителни методи

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

Предстои назначаване на Държавна приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация

До края на годината ще е готова отсечката "Сарафово" – Бургас, част от Северния обход на града

До края на годината ще е готова отсечката "Сарафово" – Бургас, част от Северния обход на града

„Като кмет няма как да не съм доволен, че в този проект са включени и локалите, които дават перспектива за развитие на Бургас", коментира кметът Димитър Николов

Искат да изграждат ски писта в Смолян

Искат да изграждат ски писта в Смолян

Пистата ще се намира на северен скат, в района на Станевска махала

Ще обсъждат преструктуриране на жк АПРИЛЦИ в Дряново

Ще обсъждат преструктуриране на жк АПРИЛЦИ в Дряново

Поканата е към местната общност за дискутиране на техническо задание и проектно предложение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване