СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Предвиждат се близо 51 млн. лв. по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г.
 Facebook

Предвиждат се близо 51 млн. лв. по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г.14.09.2021 / 09:14 - CityBuild.bg

До края на 2029-та се очаква да бъдат финансирани 72 културни обекта.

 

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Захари Христов се срещна със заместник-министрите на културата Весела Кондакова и Пламен Славов, за да обсъдят възможностите за финансиране на проекти в областта на културата по програмата за развитие на регионите в настоящия и следващия програмен период и по програмите за европейско и териториално сътрудничество.


До края на 2029-та година да бъдат финансирани 72 културни обекта за близо 51 млн.лв. предвижда новата Програма за развитие на регионите 2021-2027. Целта е да бъдат привлечени над 480 хил. посетители в тези инфраструктурни обекти.

 

През новия програмен период по Програмата за развитие на регионите, по първия приоритет - интегрирано градско развитие се предвижда да бъдат финансирани културни проекти в десетте големи общини, а по втория приоритет - интегрирано териториално развитие на регионите, ще бъдат финансирани обекти за културна инфраструктура в десетте останали общини. Идеята е да се осигурят европейски средства за дейности по отношение на културна инфраструктура и културно наследство. Предвидено е да се финансира и разработване на планове за опазване на обекти на различни култури.

 

По трите програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС между България и съответно Република Сърбия, Република Северна Македония и Република Турция, през следващия програмен период, се предвижда да се подкрепят дейности, свързани с културно опазване и сътрудничество в рамките на приоритет „Интегрирано териториално развитие", който е част от стратегическата рамка и на трите програми. Допустима е подкрепа както за ревитализиране, реставриране и реновиране на обекти от културно-историческо значение, така и за опазване на нематериалното културно наследство, вкл. провеждане на събития с ефекти върху трансграничното културно сътрудничество.

 

По програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027 се предвижда по приоритет „Интегриран регион" инвестиции да бъдат насочени към проекти за опазване, както на материалното, така и на нематериалното културно наследство.

 

По програма ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция - България 2021-2027, отчитайки опита от преходни програмни периоди, се очаква мерки за опазване на културното наследство да срещнат широка подкрепа и основна част от инвестициите на бъдещата Стратегия за интегрирани мерки да бъдат насочени в тази област.

 

 
още от Новини

още от Страната