София бе домакин на 41-та годишна конференция на IUFA

1011
От 25 до 28 юни 2011 г. София за първи път бе домакин на годишна конференция на IUFA - International Urban Fellows Association.

 

 

Основната тема на събитието бяха проблемите на обществените пространства в София и на тяхното управление, а организатор на 41-та конференция на IUFA бе арх. Иво Пантелеев, член на борда на организацията и заместник-председател на КАБ.

 

За участие от българска страна бяха поканени представители на градската и районната администрация, на Министерството на регионално развитие и благоустройството, на КАБ и САБ - изтъкнати урбанисти и архитекти от академичната общност и от практиката. Предвид значимостта за града домакин, IUFA взе решение за първи път конференцията в София да бъде открита за всички, които имат интерес по темата, като форумът активно взаимодейства и с практически ориентиран workshop на сдружение „Архитекти за София 2020" с водещо участие на групата PPS от Ню Йорк. Домакинството в първия ден от работата на конференцията пое Дирекция архитектура и градоустройство и главният архитект на София арх. Петър Диков.  

 

По отношение на обществените пространства, на площадите, улиците и тротоарите, на пазарите, парковете и градините София притежава огромен потенциал. Задачите в развитието на обществените пространства и градски елементи са многопластови и в много широк диапазон: от благоустрояването на ниския план, до изграждане на цялостна, привлекателна, жизнена и здравословна среда, предполагаща активен социален живот и взаимодействие между хората от всички възрастови и социални групи. В това отношение вече е заявена и дава резултати решимостта на градската администрация да промени статуквото.

 

41-ата конференция на IUFA адресира специфично темата, като се опита да установи къде са слабите места в съществуващата форма на управление на публичните пространства в София. Представители на IUFA, специалисти по темата, коментираха направените от домакините презентации и от своя страна илюстрираха добрите практики от сходни ситуации по света, от САЩ до Нова Зеландия.

 

Препоръките, оформени в заключителния доклад на конференцията, ще бъдат предоставени на градските власти и могат да бъдат насоки в бъдещата работа на администрацията, на общинските и независимите специалисти и консултанти, както и на самите граждани на столицата.

 

Източник: www.kab.bg