София Тех Парк приключва три от поръчките за инженеринг

3877
Те са за експериментариума, за сградата с лабораториите и за паркинга, каза изп. директор арх. Елица Панайотова в отговор на въпрос на citybuild.bg на първата официална пресконференция за проекта.

 

В ход са обществените поръчки за проектиране и физическото изграждане на 6 сгради и спортна площадка в София Тех Парк. Предстои издаването на строителни разрешения, като се очаква изграждането на сградите да започне през май-юни.

 

Известно забавяне обаче може да предизвикат обжалванията на три обществени поръчки - за "Площадкова техническа инфраструктура и парк" и за сградите на "Иновационен форум" и "Бизнес инкубатор". Предстои да бъдат отворени ценовите оферти на кандидатите за  останалите три сгради - "Експериментаруим и  посетителски център с пешеходен мост", "Лаборатории и офиси" и "Етажен паркинг". Всички сгради ще бъдат изградени на мястото на бившите казарми (на 4-ти километър) от 270 дка

 

 

Експериментариумът и посетителският център с пешеходен мост е със стратегическо местоположение в проекта за НТПС и има функция на входно разпределителен център за целия комплекс. Освен че ще посреща и информира идващите за първи път на територията на Научно-технологичния парк, сградата ще предоставя изложбена площ. Тя ще има приземно ниво, междинно ниво и две експозиционни нива.

 

Основният обем на сградата е повдигнат седем метра над терена на колонада, а основният вход за посетители е откъм южната фасада, в оста на пешеходния мост. Конструкцията е смесена, стоманобетон до кота +13,07 и стоманена над тази кота. Покривът е двускатен със стоманена конструкция, която стъпва върху стоманобетонни колони. Конструктивната схема на сградата е скелетно-гредова, а подовите конструкции са гредови стоманобетонни плочи. 

 

Пешеходният мост ще е над бул. „Цариградско шосе", като той ще е част от сградата „Експериментариум и посетителски център" и ще е снабден със стълбищни клетки и асансьори за хора с увреждания. Дължината на моста е около 126 м., а ширината - 8 м. Той е предвиден със смесена конструкция - стоманобетонови колони и стоманена конструкция. Финишното подово покритие на пешеходния мост е от гумирана, устойчива на хлъзгане и атмосферни влияния настилка. 

 

 

В сградата "Лаборатории и офиси" ще пребивават до 500 човека. Освен лаборатории и офисни площи, ще има и кафетерия и вътрешна градина. Обемно-пространствената композиция на сградата е съставена от 2 Г-образни тела с различна височина, заключващи помежду си открит вътрешен двор. Високото тяло е с 4 надземни етажа и частичен сутерен. Крилата му заграждат вътрешния двор от югозоизток и северозапад. Ниското тяло е на 2 надземни етажа без сутерен и загражда вътрешния двор от югоизток и североизток. Двете тела са свързани чрез едноетажна топла връзка на приземния етаж, която обхожда вътрешния двор от 3 страни. Главният вход за пешеходен достъп се намира в западния ъгъл на сградата, обърнат към парка. Конструктивната схема трябва да е скелетно-гредова с носещи вертикални елементи - стоманобетонни шайби, колони и греди. 

 

Паркингът ще е със 2902 м2 застроена площ, РЗП 14510 м2 и капацитет 499 паркоместа, включително 20 за трудноподвижни хора. Сградата е решена на полунива. Има два вход/изхода - от югоизток и от северозапад. Под настилката на рампите, свързващи отделните полунива, е предвидено да се положи вградено отопление. Многоетажният паркинг е открит. Конструкцията на сградата е масивна стоманобетонова, с безгредови плочи, колони и шайби. Всички конструктивни елементи се предвижда да бъдат изпълнени от видим бетон. Поради голямата си дължина, сградата е решена с две тела, отделени с дилатационна фуга. Предвидено е място и за автомивка

 

Иновационен форум" ще е основно място за провеждане на срещи и събития в Научно-технологичен парк София. В рамките на партерния етаж ще се разполага голяма зала, пригодена за конференции и събития за около 800 души, която може да се прегражда и да се ползва като 3 отделни зали. Пред залата в северозападната част на сградата ще е обособено фоайе и пред него - открита тераса. На етажа са разположени и санитарни помещения, лекарски кабинет, гардероб, складови помещения и помещение за охрана. Връзката със сутеренния етаж се осъществява посредством 3 стълбищни клетки и 2 асансьора - един в зоната на фоайето и друг в зоната за зареждане. В сутеренното ниво ще има втора зала за събития с директен излаз на терен и кухня

 

Основната конструкция на сградата ще е скелетна стоманобетонова от носещи вертикални елементи. Подовата конструкция на партерното ниво ще е стоманобетонова, а покривната конструкция над голямата зала - стоманена.  

 

 

Бизнес инкубаторът ще бъде изграден в съществуваща масивна сграда със стоманобетонова конструкция и тухлени ограждащи и преградни зидове. Част архитектура включва дейности по промяна на етажните разпределения и подмяна на инсталации. Новите разпределения се реализират чрез демонтаж на съществуващите и изграждане на нови леки прегради стени. Всички дограми, вътрешни и външни, следва да бъдат сменени. Съществуващите подови настилки следва да бъдат реконструирани и подменени. Таваните в определени зони ще са окачени, а в по-голямата част от сградата инсталациите ще са с видимо изпълнение. Носещата стоманобетонова конструкция на сградата следва да се приведе в съответствиес действащите нормативи. В стоманобетоновата покривна конструкция следва да се направят отвори за прозорци и терасиКъм североизточната фасада следва да бъдат пристроени две асансьорни клетки. Околното пространство на сградата да бъде приобщено към средата на Научно-технологичния парк чрез оформянето на прилежащите тротоари, зелени площи и паркови алеи.

 

На терена ще бъде изграден и COLLIDER ACTIVITY CENTER на стойност 15 млн. лв. Проектът е на MARS Architects & Intoarch, спечелили в конкурса на Walltopia. Той ще включва и научно-изследователски център (за който фирмата получи сертификат за инвеститор клас А). 

 

 

Според архитекта на Walltopia Васил Шарланов, решението да изградят COLLIDER ACTIVITY CENTER вместо на терена в Младост 3 на територията на София Тех Парк се дължи на това, че там ще имат по-големи ползи и досег с добри практики. Тъй като Walltopia набляга на иновациите, ще черпим взаимен опит с други компании, каза той. Вече има виза за проектиране, разработва се техническият проект за сградата, като Walltopia търси изпълнители по инженерингови специалности. През лятото строителството трябва да започне, а до 2016-та центърът трябва да е част от София Тех Парк.  

 

 

Collider Activity Center ще е място, което обединява активните хора и им предлага варианти за спорт и отдих наред с разнообразие от културни събития и възможности за нетуъркинг. Центърът трябваше да има и 20 000 кв.м. обособен парк, но поради местенето в София Тех Парк той ще отпадне за сметка на разширяване на вътрешното пространство, каза за citybuild.bg арх. Шарланов. 

 

Парковата част на терена на бившите казарми ще се запази, като там ще се изградят зони за отдихплощадно пространство за събития на открито и демонстрационни инсталации, велоалеи

 

Изграждането на Научно-технологичния парк е първият мащабен стратегически проект на държавата, фокусиран върху развитието на иновациите, новите технологии и науката. През 2013 г. имотът при бившите казарми на 4-ти километър в столицата беше прехвърлен от Министерство на отбраната на Министерство на икономиката за целите на изграждането на Научно-технологичния парк.

 

Той ще бъде уникално място в България, където науката и бизнесът се обединяват, за да развиват и реализират проекти съвместно. Именно с тази цел Софи Тех Парк АД координира своята дейност с фондовете за стартиращи компании Launchub и Eleven. Неговата цел е освен съвременна инфраструктура и иновативни комуникации и оборудване, да предостави професионални услуги на компаниите в областта на високите технологии, намиращи се в процес на инкубация. София Тех Парк АД ще организира редица събития и форуми по предприемачество, иновации и наука в сътрудничество с водещите компании в сферата на модерните технологии.

 

 

София Тех Парк АД подписа и меморандуми за сътрудничество с БАН, Техническия университет в София, Софийския университет „Св. Климент Охридски", Медицинския университет в София и УНСС. Съвсем скоро Дружеството ще представи визуализация  -  лого, наименование, слоган, чрез които ще се налага бранда на Научно-технологичния парк в страната и чужбина.

 

Проект „Научно-технологичен парк" се осъществява по ОП „Конкурентоспособност". Европейската безвъзмездна финансова помощ е 42.5 млн. евро, а останалите 7.5 млн. евро са съфинансиране от българската държава. Според Ели Милушева, главен директор „Европейски фондове за конкурентоспособност" към МИЕТ, това е ключов проект, тъй като иновациите са топ приоритет. "Затова следим неговото развитие и помагаме", каза тя. Според нея по осъществяването му работят млади и компетентни хора.  

 

Снимки: citybuild.bg

 

Презентация за София Тех Парк - тук.