Стабилни цени само за качествените жилища

1359
Стабилизация на цените само при качествените жилища  в добри райони с изградена инфраструктура.

 

Това показва изследване на Райфайзен имоти. Средните пазарни цени, на които се сключват сделки с жилища в София, са спаднали с 10,1% през второто тримесечие на 2011 г. спрямо същия период на миналата година, отчита индексът на Райфайзен Имоти, който измерва динамиката на реалните продажни цени на недвижимите имоти в страната. Спрямо първото тримесечие на 2011 г. средните пазарни цени на продадените жилища в столицата отбелязват ръст от 3,6%.


В Пловдив средните пазарни цени за продажба на жилищни имоти през второто тримесечие на 2011 г. са намалели с 2,6% спрямо същия период на 2010 г., докато във Варна спадът е 6,9%. На тримесечна база индексът отчита разнопосочни изменения на средните цени на жилищата в двата града - намаление от 1,5% във Варна и незначителен ръст от 0,2% в Пловдив.


От началото на 2011 г. пазарът на жилищни имоти бавно се стабилизира, с оформящи се ценови нива в почти всички сегменти. 3авършените и добре изпълнени проекти с разрешение за ползване, в райони с изградена инфраструктура и достъп до обществен транспорт, запазват ценовите нива от края на 2010 г. и генерират нов клиентски интерес.

Спад на цените продължава да се наблюдава при новото строителство в квартали без изградена инфраструктура, при панелните и ЕПК сгради със силно амортизирани общи части, както и при старите недобре поддържани тухлени сгради без асансьор.

Според анализаторите, пазарът се определя основно от купувачи на собствени жилища, които търсят възможно най-доброто съотношение между цена и качество на имота. Купувачите в момента се ръководят на първо място от бюджета, с който разполагат и са предпазливи при избора на финансиране. Дълго обмислят решението си, преди да сключат сделка и разглеждат покупката на имот от гледна точка на ползването му в дългосрочна перспектива.

Компромис с инфраструктурата около имота и качеството на строителството купувачите правят единствено при условие, че сделката е на стойност, значително под средната пазарна цена за съответния район.