Стартира конкурсът за разработване на модел за еко селище

3489
Предложения ще се приемат до 21 февруари и ще бъдат разгледани от техническа комисия и жури от специалисти.

Столична община обявява началото на конкурс за най-добър модел за „зелено" еко селище, състоящо се от сгради с почти нулева консумация на енергия, с възможност за изграждане от типа „Направи си сам", използване на екологични строителни материали и възобновяеми източници на енергия. За разработването на модела е избран терен на територията на с. Мрамор в район „Връбница".

 

 

Конкурсът е част от двугодишния проект MILD HOME (My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, Nearly Zero Energy House for our Eco Green Village), който Столична община изпълнява с финансиране по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013" и в сътрудничество с още двама български партньори - Българска търговско-промишлена палата и Европейски институт по труда. Водещ партньор по проекта е Съюзът на търговските камари на регион Венето, Италия, а освен България и Италия, в него участват още партньори от Румъния, Австрия, Унгария, Гърция и Сърбия.

 

Предложения ще се приемат до 21 февруари и ще бъдат разгледани от техническа комисия и жури от доказани специалисти в областта на архитектурата, градоустройството, екологичното строителство и възобновяемите енергийни източници. Победителят в конкурса ще получи възможността да доразработи идеята си в сътрудничество с екип от експерти на българските партньори. Финалният вариант на модела за еко селище ще бъде представен пред останалите страни партньори по проект MILD HOME през месец март.  

 

Срок за задаване на въпроси: 20.01.2014г.

Срок за подаване на предложения: от 21.01.2014. до 21.02.2014г.

Срок за разглеждане на предложенията от комисия и жури: от 24.02.2014г. до 27.02.2014г.

Обявяване на резултати: на 28.02.2014г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска”№33.

 

Програма

Приложения към програмата и изходни материали - тук.