Столицата ни се нуждае от жива градска дневна

2162
Поредица от събития на тема "Стратегия за обществените пространства на София" се проведоха на 25, 26 и 27 юни в града.

 

 

Организатори бяха сдружение „Архитекти за София", съвместно със Столична община и „Асоциация за развитие на София". Гост на събитието бе Елена Мадисън, вице-президент PPS (Project for Public Spaces), Ню Йорк - организация с 35 годишен опит в обживяването на градски пространства.

 

Основната цел на инициативата е да намери нов подход към създаването на жизнени публични пространства, както и работещ модел за управление и поддръжка в настоящите условия в България. Беше търсен отговор на въпроса как тези постранства да се трансформират от "консуматори" в "генератори" на икономика, култура и социална активност.

 

На 25 юни се състоя кръгла маса с участието на общински съветници, независими експерти и на гражданското общество. В първата част темата бе "Създаване на успешни обществени пространства". Арх. Димитър Паскалев представи състояниео на Градската дневна с поредица от снимки с коментари, илюстриращи „красиви" и „грозни" кадри от столицата днес.

 

 

Елена Мадисън презентира методът „Местосъздаване" (Placemaking), чийто фокус е върху хората и техните нужди. Методът е многостранен подход за планиране и управление на обществени места - започва се с наблюдение и диалог с хората, илюстриране на обща визия, изграждане на стратегия за действие, прилагане на бързи и леки подобрения, които имат пряк ефект върху мястото и хората. Тя представи ключовите принципи при изграждането на жизнено обществено пространство, подкрепени с редица примери от практиката на организацията. В заключение Мадисън посочи, че 80% от успешността на общественото пространство се дължи на управлението.

 

 

Следващата презентация беше на Горан Миланов от Българската Фасилити Мениджмънт организация на тема „Електронно бъдеще за управление и поддръжка на обществените пространства". Боряна Зографова, мениджър на „София диша", разказа за организирането на най-нашумялото напоследък публично пространство в столицата - затварянето на ул. "Шишман" и случващият се там уличен фестивал. Последва оживена дискусия, която илюстрира осъзнаването на всички участници за нуждата от жива градска дневна в София и готовността им да подкрепят процеса на създаването й със знанията и позициите си.

 

Втората част на събитието бе на тема „Управление на обществите пространства". Петър Диков, главен архитект на София, представи близките планове на Столична община. Елена Мадисън описа различни модели на партньорства. Основен акцент в презентацията беше създаването на нестопански асоциации, които управляват парковете. Последва дискусия за възможностите в условията на Българското законодателство и опита на Столична община.

 

В последвалата дискусия се установи, че в историята са направени много проекти, които не са реализирани. Констатира се наболялата нужда от редизайн на средата и децентрализация в управлението. В този контекст идеята за нестопански асоциации, управляващи публични пространства, се оказаха възможна алтернатива.

 

На 26 юни в студио 5 на НДК се проведе Работилница от независими експерти и граждани на тема пространството около НДК и бул. „Витоша". Присъстваха над 40 души: архитекти, урбанисти, ландшафтни архитекти, художници, скулптори, графични дизайнери, инженери, журналисти, психотерапевти, социолози, политолози, общински администратори, промоутъри, мениджъри. Ръководител бе Елена Мадисън, която запозна участниците с метода Placemaking.

 

 

На случаен принцип бяха формирани 6 работни групи, разпределени върху 6 зони от работния терен. Те имаха задачата заедно да направят оценка на съответното място, да попълнят анкетни карти с въпроси, свързани с начина, по който функционира то сега, да обсъдят какви мерки са най-спешни за оживяването му, както и да разговарят с местни граждани за техните виждания. Накрая всяка група представи заключенията си пред аудиторията. Само за 4 часа тази "работилница" генерира над 100 предложения за "леки и меки" мерки, които в краткосрочен план биха могли да преобразят мястото. Резултатите ще бъдат представени на изложба от 16 юли-6 август на открито в пространството около НДК.

 

 

На 27 юни Елена Мадисън от PPS и Димитър Паскалев от Архитекти за София участваха в Кръгла маса с експерти от паралелно провежданата годишна конференция на IUFA (International Fellows in Urban Studies Institute for Policy Studies, Johns Hopkins University) с тема: „Управление на публичните пространства - успешни практики". Елена и Димитър споделиха впечатления от проведените събития. Добри практики бяха споделени от лектори от Барселона и Уелингтън. Подобно на "Архитекти за София", сдружение от Букурещ представи процесите при съседите, които се оказаха много сходни.