„Б Дивелъпмънтс“ ЕООД

Има инвестиционно намерение за изграждане на 32 жилищни сгради в местността Шумако в София

Има инвестиционно намерение за изграждане на 32 жилищни сгради в местността Шумако в София

Имотът е собственост на „Б Дивелъпмънтс“ ЕООД, чието е и инвестиционното намерение