Участвайте в конкурса за геотермални термопомпени инсталации

2453
И в тазгодишното жури на конкурса е зам.-председателят на КАБ арх. Николай Гълъбов, координатор за 2012-2013г. на АСЕ за устойчива архитектура.

European Heat Pump Association (EHPA) представя по-голямата част от европейската термопомпена индустрия. Нейните членове са производители, изследователски институти, университети, лаборатории за изпитване и енергийни агенции. Основната цел на асоциацията е да се повиши осведомеността и правилното разгръщане на технологията за термопомпи на европейския пазар за жилищни, търговски и индустриални приложения. EHPA има за цел да предостави информация нормативната база в тази област и относно енергийната ефективност. Всички дейности са насочени към преодоляване на пазарните бариери и разпространение на информация, за да се ускори развитието на пазара на геотермалните системи с термопомпи за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване. 

 

Геотермалните системи с термопомпи са най-ефективните, екологично чисти и икономични системи за отопление и климатизация, достъпни за потребителя в наши дни. Технологията за оползотворяване на геотермалната енергия посредством термопомпени агрегати доказано снижава емисиите на парникови газове, като в същото време осигурява отопление, климатизация и битово горещо водоснабдяване, спестявайки на потребителите над 70% от разходите в сравнение с конвенционалните технологии.


Ефектът от въвеждането в експлоатация на 100 000 инсталации, използващи геотермална енергия, се изразява приблизително със снижаване на емисиите на СО2 - еквивалент с 2,18 млн. тона и икономия на 750 млн. $ за 20 - годишен период на работа.


В тази система топлината се черпи от земята посредством вкопана в нея тръбна система. Земята има постоянна температура при дълбочина над 1-2 м. На 10-12 м тя е 10-12°С през цялата година. Със земя-вода термопомпите можете да достигнете до необятната, неизползвана енергия в земята. Слънчевата енергия, съхранена там, е също един непрекъснато обновяващ се енергиен източник. Тя е достатъчна за отоплението на всеки дом и като източник на топла вода.


Енергията, която ще извлечете от земята, зависи от състава на почвата и определя броя и вида на инсталациите на топлоизточника. Със земя-вода термопомпите се отнема енергията от почвата в собствената градина. В зависимост от възможностите на инсталация, могат да се използват земни намотки или земни колектори за достигане до топлоизточника.


Термопомпите са лесни за монтаж, имат ниски нива на шум (53 dB) и е нужна малка площ за инсталиране във всеки дом. Система от сондажи се изгражда в зависимост от вместващите скали, и необходимата циркулация за  термопомпите. Проектните решения се съобразяват с изискванията на инвеститора и местните условия за изграждане на системата.


Цената на сондажа зависи от вида на подпочвените слоеве и техния състав, и варира в зависимост от дълбочината. Тя се предоставя на клиента изрично след оглед на място и след предпроектното проучване. Цените са в диапазон между 70 лв. и 250 лв. в зависимост от конкретните условия.


Системата може да се изгради под тревни площи, паркинги и др. В сондажите се вкарва серпентина от полиетиленови тръби, и след това се запълва с изолационен материал. За нуждите на големи обществено-административни сгради се изгражда мрежа от сондажи в зависимост от топлинните и/или охладителни товари. При големи мрежи от сондажи се инсталират няколко колекторни тръбопроводи за оптимизиране работата на циркулационните помпи.


Използването на геотермалната енергия и изграждането на геотермални централи изисква първоначални инвестиции за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разпределителни мрежи. Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия обаче са по-ниски от тези при конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента на използване на геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите технологии. Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато използването на енергоизточника може да продължи векове.


Ако производителят е европейски, може за да се кандидатства за субсидии от Европейската банка - първоначални инвестиции и цена на електроенергия за възобновяеми енергийни източници.

 

Заради всички тези ползи EHPA призовава градовете и регионите от цяла Европа да споделят своите проекти за термопомпи и най-добри практики в областта на възобновяеми източници за топлинни и охладителни решения, и да участват в конкурса за наградите на EHPA за Heat Pump City на годината. Организаторите очакват още по-иновативни, екологични и "умни" решения, а като член на журито арх. Николай Гълъбов се надява на българско участие в конкурса от страна на наши фирми и общини. 

 

За да кандидатствате, трябва да изтеглите формуляр, да отговорите на въпросник и да го изпратите обратно към heatpumpcity@ehpa.org с няколко снимки и презентация на проекта. Заявката трябва да бъде изпратена до 15 март, а оценяването продължава да 15 април, когато ще бъде обявен победителят. Церемонията по награждаването ще се проведе на 19 май в Берлин.

 

Миналата година сред проектите от Италия, Естония, Германия, Австрия, Дания, Португалия и Белгия журито избра този на австрийския град Амштетен, където първото предприятие за преработка на отпадъчни води е открито през октомври 2012 година. Проектът интегрира термопомпа и използва отпадъчни води като източник на енергия за нея. От своя страна термопомпата покрива 99,9% от нуждата от енергия, а съществуващият газов котел се използва като резервен източник.


Термопомпата осигурява отоплението и охлаждането на сградата Stadwerke Amstetten и на съседната електростанция. Моделът може да бъде използван в почти 400 австрийски населени места, тъй като може да бъде установена във всеки град, където има канали за отпадъчни води.