В Русе одобриха Програмата за достъпна архитектурна среда на територията на общината

301

Приоритетно ще се работи за подобряване на средата в много обществени сгради


В четвъртък миналата седмица Общинският съвет в Русе единодушно одобри Програмата за достъпна архитектурна среда на територията на общината. Тя цели да се постигне равен достъп на гражданите с увреждания и родителите с детски колички, като периодът на планираните дейности е 2022-2023г. Приоритетно по програмата ще се работи за подобряване средата в множество обществени сгради – здравни заведения, образователни институции, социални услуги, спортни обекти, културни институции, общински учреждения, транспортна инфраструктура, както и жилищни сгради.

Финансирането на Програмата за достъпна архитектурна среда ще се осъществява както от бюджетите на съответните организации, така и по програми и проекти с национално и европейско финансиране.

През март бе създадена работна група към Община Русе. Задачата на членовете ѝ бе да изготвят обстоен анализ на средата, да дадат предложения за подобряването ѝ с оглед придвижването на хора с увреждания и родители с детски колички, и да посочат конкретни възможности за включване в национални и европейски програми за финансиране.

ОЩЕ НОВИНИ

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Това е част от проекта „Вълна на реновиране“, като средствата за него са осигурени от Европейската комисия

В Музея на архитектурата във Велико Търново ще се проведе фестивал "48 часа Варуша Юг"

В Музея на архитектурата във Велико Търново ще се проведе фестивал "48 часа Варуша Юг"

Акценти в програмата са ангажиране на общността в преосмислянето на архитектурното наследство, изкуството като похват за развитието и спасяването на пространства и желанието на институциите и гражданите да намерят нови инструменти за градско обновяване

Община Самоков внесе проекта за Синагогата за съгласуване от Министерство на културата и НИНКН

Община Самоков внесе проекта за Синагогата за съгласуване от Министерство на културата и НИНКН

Подробният устройствен план вече получи одобрението на Националния институт за недвижимо културно наследство

Служебният министър на спорта Весела Лечева представи своя екип и приоритети

Служебният министър на спорта Весела Лечева представи своя екип и приоритети

Сред темите бяха новият стадион „Българска армия“ и обновяването на спортния комплекс „Червено знаме“ в София, както и довършването на залата в Бургас 

Започва изграждането на нова детска градина в с. Мировяне в столичния район Нови Искър

Започва изграждането на нова детска градина в с. Мировяне в столичния район Нови Искър

Сградата ще бъде за 4 групи – две яслени и две градински, и е разположена близо до парка на населеното място