Виртуална разходка в бургаската Синагога с 3D очила и добавена реалност

208
В проекта участниците интерпретират връзката между конкретната сграда и творческите търсения.

 

Изложбата „Слово и мемове" е интердисциплинарен художествен проект, чрез който се поставя генералният въпрос за търсене на диалог между различни области на вярата. Целта е чрез художествени средства и междуличностни взаимодействия да се породи нова ситуация на толерантност. Проектът се осъществява в Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски", която се помещава в сграда, която е била действаща синагога, а днес е място за свързване. През 2021-ва се навършват две специални годишнини, свързани с Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски" - 75 години от създаването на галерията и 55 години от влизането на галерията в сградата на Синагогата. В настоящият проект всеки от участниците ще изложи произведения, които ще интерпретират темата за връзката между конкретната сграда и творческите търсения на авторите.

 

Една от творческите стратегии, разработена от Дарина Пеева в рамките на проекта, се базира на технологичните грешки при принтирането на триизмерни форми. Тези сгрешени форми са повод за творческа интерпретация и вдъхновение, което води до създаването на фотографии, графики и обекти. 

 

Друга гледна точка предлага Атанас Тотляков. Използват се два различни типа знаци с неясни значения. Първият е обект, представляващ отпечатък от скала, върху която се намира така нареченият „Ситовски надпис". Учените спорят дали това изобщо е вид надпис, какво е неговото значение, кога и от кого е създаден. Идеята е да се даде потенциална възможност за неговото тиражиране и превръщането му в мем, като значението остава отворено за интерпретация. И тук интерпретацията е зависима от културните стереотипи на реципиента (публиката). Едни могат да видят траектории на свързване между хората, а други - красиви графични символи, които се свързват хармонично с формите на облаците. 

 

Третата гледна точка е тази на Добрин Русeнов. Авторът разработва виртуална реалност, която възстановява първоначалния интериор на пространството, а именно Бургаската синагога. Работи се както с архивни документи, така и с непосредственото описание от свидетели, например по спомените на Естер Михаел Асса, родена в Бургас през 1927 година. Начинът на представянето на тази част от проекта пред публика става посредством специални технологични устройства, които напълно „потапят" зрителя в компютърно генерираната 3D реалност. Тази част от проекта ще бъде предоставена като актив за ползване на градската галерия и при посещения зрителят ще може да избира между актуалните изложби и 3Д визията на Синагогата. Закупените за проекта очила за добавена реалност ще останат за ползване на градската галерия.