Започва изпълнението на 180 младежки инициативи за по-добра околна среда

104

Програмата на МОСВ беше обявена през юни


Дейностите по Програма „Младежи за околна среда“ бяха предложени от граждански организации, читалища, училищни настоятелства, младежки мрежи и природозащитни сдружения от страната и се изпълняват съвместно с 23-те регионални структури на МОСВ - Регионалните инспекции по околна среда и води, Дирекциите на националните паркове, Басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда. Сред предстоящите инициативи са такива, в които ученици ще обучават възрастни как да намалят въглеродния си отпечатък, деца ще инсталират мини компостиращи инсталации в училищни дворове, ще се организират обучителни посещения на младежи в пречиствателни станции, сепариращи инсталации и депа за битови отпадъци. Специалисти ще обучават млади изследователи за нови модели и технологии по мониторинг на промяната в климата, ще се обследват бреговете на Марица, ще се почистват притоци на Дунав и Струма. Ще се търсят локални решения на проблема с безводието в Северозапада, младежи ще подпомагат жителите на най-засегнатите райони да прилагат методи за адаптация към климатичните промени.  

“Нестандартното мислене, креативността и лекотата, с която младежите подхождат към предизвикателствата, са източник на по-добри и практични решения. Новото поколение реагира по-смело на промените, а решенията на много от настоящите предизвикателства изискват именно гъвкавост, креативност и готовност за промяна”, смята Христо Панчев, съветник по климатични политики в кабинета на вицепремиера Борислав Сандов и един от инициаторите на програмата. Според него от полза е всяко усилие да се привлекат повече млади хора в дейностите по опазване на природата.  

Общият бюджет на инициативите по програмата е почти 850 хил. лева. Списък на дейностите, които ще бъдат осъществени по Програма „Младежи за околна среда“, вижте тук.

ОЩЕ НОВИНИ

До средата на юни ще приключи обновяването на алейната мрежа на столичния парк "Надежда"

До средата на юни ще приключи обновяването на алейната мрежа на столичния парк "Надежда"

Преди това беше обновено осветлението и озеленяването, ще бъдат обновени пейките и чешмата в парка, осигурени са средства за проект за реновиране на фонтана

Над стадиона в Свети Влас ще изграждат нов парк със зони за отдих и игрища

Над стадиона в Свети Влас ще изграждат нов парк със зони за отдих и игрища

Предстои още изграждане на спортно игрище в двора на училището и на детска градина в квартал „Русалка“, както и ремонт на църквата

Представиха албума „Нашиятъ Казанлъкъ“ с исторически разказ за града с картички и снимки

Представиха албума „Нашиятъ Казанлъкъ“ с исторически разказ за града с картички и снимки

Интересните фотоси са разпределени в 33 теми, които следват развитието по стария Градоустройствен план от 1908 г.

Завърши първият етап от благоустрояването на улица "Марица" в Шумен

Завърши първият етап от благоустрояването на улица "Марица" в Шумен

Изграждането на четирилентова отсечка по улицата от паметника на Пети полк към центъра е един от най-големите инфраструктурни обекти на града през последните две години