Завърши ремонтът на 14,6 км от път, свързващ областите Ямбол и Хасково

1714
Вчера бе подписан акт 15 за завършените строително-монтажните работи и предстои издаването на акт 16 и разрешението за ползване.

Изпълнени са 100% от строително-монтажните дейности по проекта за рехабилитация и реконструкция на 14,6 км от път ІІІ-7602 Граница с ОПУ Хасково - Голям Манастир - Крумово - Инзово - Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, област Ямбол. Проектът е лот 59 от петия етап на ОП „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

 

 

Път III-7602 е пряка транспортна връзка между областите Ямбол и Хасково. Участъкът осигурява достъпа до ТЕЦ „Марица Изток" и поема потока от автомобили към ГКПП Свиленград. С рехабилитацията на пътната отсечка, която не е основно ремонтирана от около 30 години, ще се подобри безопасността на движение и удобството при пътуване. Ще се улесни и директната връзка между Голям Манастир, Крумово, Генерал Инзово и Роза. По-добрата инфраструктура ще подпомогне развитието на туризма и получаването на качествени административни, здравни, образователни и културни услуги на територията на област Ямбол.

 

 

Строително-монтажните дейности са изпълнени от „Технострой-инженеринг 99" АД. Стойността на договора е 7 607 595,18 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Пътконсулт 2000" ЕООД. Техният договор е за 179 520 лв. с ДДС. Общата стойност на проекта е 8 037 983,62 лв. с ДДС.