СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 40 от 14.V

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Указ № 133 от 12.05.2021 г. за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
 
Указ № 134 от 12.05.2021 г. за освобождаване на ангел христов чолаков от длъжността постоянен представител на република България към юнеско
 
Указ № 135 от 12.05.2021 г. за назначаване на николай милков милков - извънреден и пълномощен посланик на република България във френската република, и за постоянен представител на република България към юнеско със седалище в париж
 
Наредба № 8 от 27 април 2021 г. за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от българската народна банка по закона за кредитните институции (дв, бр. 6 от 2007 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 20 от 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции (дв, бр. 40 от 2019 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките (дв, бр. 102 от 2010 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките (дв, бр. 40 от 2014 г.)
 
Международен кодекс за безопасност на кораби, използващи газове или други горива с ниска температура на възпламеняване (кодекс IGF)
 

Променени актове

Наредба № 2 от 22 декември 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от българската народна банка по закона за кредитните институции (загл. доп. - дв, бр. 36 от 2009 г.)
 
Наредба № 4 от 21 декември 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките
 
Наредба № 7 от 24 април 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките
 
Наредба № 20 от 24 април 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции
 

Отменени актове

Наредба № 8 от 24 април 2014 г. за капиталовите буфери на банките