СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 78 от 17.IX

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Указ № 236 от 10.09.2021 г. за награждаване на проф. стоян иванов караиванов с орден "св. св. кирил и методий" огърлие
 
Указ № 246 от 16.09.2021 г. за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 14 ноември 2021 г.
 
Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № Із-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на мвр при издаване на българските лични документи (дв, бр. 22 от 2010 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 64 от 2014 г.)
 
Изменения на международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (кодекс HSC 2000) (приети с резолюция MSC.175(79) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 10 декември 2004 г. в сила за република България от 1 юли 2006 г.)
 
Изменения към международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти(изменения на анекса към конвенцията - правила A-1 и D-3)(кодекс за одобрение на системи за управление на баластни води, BWMS Code)(приети с резолюция MEPC.296(72) на комитета по опазване на морската околна среда на международната морска организация на 13 април 2018 г. в сила за република България от 13 октомври 2019 г.)
 
Изменения на международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (кодекс HSC 2000) (приети с резолюция MSC.222(82) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 8 декември 2006 г. в сила за република България от 1 юли 2008 г.)
 
Изменения към международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти(изменения на анекса към конвенцията - правило B-3)(график за осъществяване на управление на баластните води за кораби)(приети с резолюция MEPC.297(72) на комитета по опазване на морската околна среда на международната морска организация на 13 април 2018 г. в сила за република България от 13 октомври 2019 г.)
 
Изменения към международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти(изменения на анекса към конвенцията - правила е-1 и е-5)(одобрение на допълнителни прегледи за международното свидетелство за управление на баластни води)(приети с резолюция MEPC.299(72) на комитета по опазване на морската околна среда на международната морска организация на 13 април 2018 г. в сила за република България от 13 октомври 2019 г.)
 
Изменения на международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (кодекс HSC 2000) (приети с резолюция MSC.260(84) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 16 май 2008 г. в сила за република България от 1 януари 2010 г.)
 
Изменения на международния кодекс за безопасност на високоскоростните плавателни съдове, 2000 г. (кодекс HSC 2000 г.)(приети с резолюция MSC.326(90) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 24 май 2012 г. в сила за република България от 1 януари 2014 г.)
 
Изменения на международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (кодекс HSC 2000) (приети с резолюция MSC.352(92) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 21 юни 2013 г. в сила за република България от 1 януари 2015 г.)
 
Изменения на международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (кодекс HSC 2000) (приети с резолюция MSC.271(85) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 4 декември 2008 г. в сила за република България от 1 януари 2011 г.)
 
Решение по доклад за дейността на временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от мвр, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията
 

Променени актове

Международна конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти (ратифицирана със закон, приет от 44-то народно събрание на 16 март 2018 г. - дв, бр. 28 от 2018 г. в сила за република България от 30 юли 2018 г.)
 
Международен кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (кодекс HSC 2000) (приет с резолюция MSC.97(73) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 5 декември 2000 г. в сила за република България от 1 юли 2002 г.)
 
Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на мвр при издаване на българските лични документи
 
Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в министерството на вътрешните работи