СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 61 от 23.VII

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Наредба № 11 от 14 юли 2021 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора
 
Наредба № 15 от 8 юли 2021 г. за придобиване на квалификация по професията "електромонтьор"
 
Наредба № 16 от 12 юли 2021 г. за придобиване на квалификация по професията "организатор по експлоатация в жп инфраструктура"
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 12 от 29 септември 2016 г. за регистъра на банковите сметки и сейфове (дв, бр. 81 от 2016 г.)
 
Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на четиридесет и шестото народно събрание
 
Решение за избиране на председател на четиридесет и шестото народно събрание
 
Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на четиридесет и шестото народно събрание
 
Решение за избиране на заместник-председатели на четиридесет и шестото народно събрание
 
Решение по прилагането на правилника за организацията и дейността на народното събрание (дв, бр. 35 от 2017 г.)
 
Решение за избиране на секретари на четиридесет и шестото народно събрание
 
Заповед № сд-06-77 от 13 юли 2021 г. относно промяна на служебния адрес на лице, което може да бъде назначавано за синдик в производства по несъстоятелност по търговския закон
 
Заповед № сд-06-78 от 14 юли 2021 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон
 
Заповед № сд-06-79 от 14 юли 2021 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон
 
Заповед № сд-06-80 от 14 юли 2021 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон
 

Променени актове

Заповед № лс-04-671 от 19 април 2017 г. за допълване на списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон
 
Актуален списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон
 
Заповед № лс-и-545 от 14 май 2014 г. за допълване на утвърдения списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон
 
Наредба № 12 от 29 септември 2016 г. за регистъра на банковите сметки и сейфове
 

Отменени актове

Наредба № 119 от 21 декември 2006 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора
 
Наредба № 39 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "електромонтьор"