50 години ЕТЕМ: Успешната пазарна история изисква много работа, време и търпение

159
50 години ЕТЕМ: Успешната пазарна история изисква много работа, време и търпение

Това споделя мениджърът продажби в ЕТЕМ БГ Христина Масларова

Тази година ЕТЕМ става на 50 години - това е половин век пазарен опит. Как бихте определили извървяният път и развитие на компанията на българския пазар?

Половин век опит е много време от гледна точка на един човешки живот и едновременно с това е едва началото, ако погледнем нещата по-глобално и в пазарна перспектива. За тези 50 години ЕТЕМ е извървяла дълъг път, осеян с много препятствия, предизвикателства и успехи, които са допринесли за развитието и непрекъснатото усъвършенстване на нашите продукти. Стремежът на ЕТЕМ е да надгражда постигнатото дотук и да изненадва пазара с нови системни решения, които да отговорят на съвременните тенденции за устойчива градска среда, както и на най-смелите в архитектурно отношение проекти.

Успешната пазарна история всъщност е еволюцията на една компания, която изисква много работа, време и търпение. ЕТЕМ има и невероятен екип от професионалисти, отдадени на работата си, които имат своята важна роля за развитието на компанията не само в България, а и в международен план.

Вие сте директор на едно от най-важните звена на компанията – търговският отдел. Как се ръководи успешно търговски екип?

Първото и най-важно нещо е да изградиш екип в истинския смисъл на думата, а не просто група от хора, които работят в един отдел. Това става с изграждане на доверие към техния ръководител, както и между тях самите. Много е важно хората да усещат подкрепата на колегите си и да имат общи цели, които да припознават като свои. Това увеличава много потенциала на хората и тяхната мотивация, тъй като всеки човек по различен начин може да спомогне за постигането на общата цел. Хората в екипа са като пъзел - всеки е уникален сам по себе си и има своето точно и правилно място в общата „картина“ и добре работещия механизъм. Екипът е ключов фактор за всяка успешна компания. Аз съм горда с моя екип.

Кои са предизвикателствата, които си поставяте за следващата 2022 година?

Искрено се надявам следващата година да успеем да запознаем нашите партньори и клиенти с всички нови системи и решения, разработени през последните две години. За съжаление този процес малко или много беше възпрепятстван от пандемичната обстановка. Убедена съм, че новите ни системи и специализирани решения ще заздравят позициите ни на пазара, като ще отворят и нови възможности в сектори, в които досега сме били по-слабо представени. Всъщност, предизвикателствата са това, което ни кара да излезем от зоната си на комфорт и да се развиваме.

Какви са последните световни тенденции в проектирането и производството на архитектурни системи?

Опазването на околната среда и намаляването на влиянията от човешката дейност са тенденциите на бъдещето, които стоят пред всяка компания, независимо от нейния сектор. Науката и технологиите вече работят активно „ръка за ръка“, за да може всеки материал и ресурс да се използват оптимално за създаването на качествен продукт с най-добрите характеристики и минимално негативно въздействие. При развиването на продуктите на ЕТЕМ нашите инженери си поставят за цел нещо много важно - да постигнат максимални технически резултати с оптимално количество вложен материал, комбинирани с изчистена, стройна и елегантна визия.